Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Current legislative framework in Croatia relating to possibilities for co-operation among NGOs and state and local administration [e-dokument] / Sanja Barić. - Zagreb : Croatian Government Office for Cooperation with NGOs, 2001. ISBN 953-98148-4-7.
2 Dan Krapinsko-zagorske županije : 15 godina : 23. 04. 2008. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2008.
3 Dan Krapinsko-zagorske županije : 23. 04. 2009. [tisak] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2009.
4 Dan županije : 23. 04. 2007. [tisak] / Ljiljana Malogorski...(et al.). - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2007.
5 Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini : Analiza stanja temeljem provedenog upitnika [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2022.
6 Demografske mjere jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave u 2022. godini - Analiza stanja [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2022.
7 Državne potpore : praktični vodič za lokalne i regionalne uprave (jedinice lokalne i regionalne samouprave) u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2008.
8 Info 2005. : županijska tijela i čelnici : čelnici gradova i općina : stanje na dan 15.07.2005. [tisak] / Primorsko-goranska županija. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2005.
9 Informacija o novim uvjetima Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja - stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
10 Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica [e-dokument] / Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Gregurović... [et al.]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2019.
11 Izvješće o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti Sprječavanje i otkrivanje prijevara kod trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, 2017- .
12 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Požega. - Požega : Državni ured za reviziju, Područni ured Požega, 2014.
13 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec. - Čakovec : Državni ured za reviziju, Područni ured Čakovec, 2014.
14 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić. - Gospić : Državni ured za reviziju, Područni ured Gospić, 2014.
15 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2014.
16 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, Područni ured Koprivnica, 2014.
17 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac. - Karlovac : Državni ured za reviziju, Područni ured Karlovac, 2014.
18 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin. - Pazin : Državni ured za reviziju, Područni ured Pazin, 2014.
19 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik, 2014.
20 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, Područni ured Slavonski Brod, 2014.
21 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar. - Bjelovar : Državni ured za reviziju, Područni ured Bjelovar, 2014.
22 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2014.
23 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica. - Virovitica : Državni ured za reviziju, Područni ured Virovitica, 2014.
24 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Šibensko-kninske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik. - Šibenik : Državni ured za reviziju, Područni ured Šibenik, 2014.
25 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Split. - Split : Državni ured za reviziju, Područni ured Split, 2014.
26 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Sisačko-moslavačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak. - Sisak : Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak, 2014.
27 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka. - Rijeka : Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka, 2014.
28 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zadarske županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar. - Zadar : Državni ured za reviziju, Područni ured Zadar, 2014.
29 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb. - Zagreb : Državni ured za reviziju, Područni ured Zagreb, 2014.
30 Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655