Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Analiza utjecaja katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga na jedinice lokalne samouprave [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa ; Državna geodetska uprava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske : Državna geodetska uprava, 2010. - (Uređena zemlja : nacionalni plan sređivanja zemljišnih knjiga i katastra). ISBN 978-953-293-423-6.
2 Analysis of the impact of cadastral surveys and land register renewal on local government units [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa ; Državna geodetska uprava. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske : Državna geodetska uprava, 2010. - (Uređena zemlja : nacionalni plan sređivanja zemljišnih knjiga i katastra). ISBN 978-953-293-422-9.
3 Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2022. godini : Analiza stanja temeljem provedenog upitnika [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2022.
4 Demografske mjere jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave u 2022. godini - Analiza stanja [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2022.
5 Državne potpore : praktični vodič za lokalne i regionalne uprave (jedinice lokalne i regionalne samouprave) u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2008.
6 Europa za građane 2007. - 2013. : mogućnosti za jedinice lokalne samouprave [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2007.
7 European Charter of Local Self-Government and Local Self-Government in the Republic of Croatia [tisak] / Osijek-Baranja Country. - Osijek : Osijek-Baranja Country, 1998. ISBN 953-6072-16-5.
8 Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj [tisak] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 1998. ISBN 953-6072-15-7.
9 Godišnje izvješće o radu Upravne inspekcije Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za 2000. godinu / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
10 In search of an optimal size for local government: an assessment of economies of scale in local government in Croatia [e-dokument] / Antonija Buljan, Milan Deskar-Škrbić, Sandra Švaljek. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (Working Papers ; 62).
11 In search of an optimal size for local government: an assessment of economies of scale in local government in Croatia [e-dokument] / Antonija Buljan, Milan Deskar-Škrbić, Sandra Švaljek. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (CNB working papers ; 62).
12 Izazovi integracije izbjeglica u hrvatsko društvo: stavovi građana i pripremljenost lokalnih zajednica [e-dokument] / Dean Ajduković, Dinka Čorkalo Biruški, Margareta Gregurović... [et al.]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2019.
13 Izvješće o obavljenim provjerama izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2016- .
14 Izvješće o obavljenim revizijama. 1994. godina : II. dio [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995.
15 Izvješće o obavljenim revizijama. 1994. godina : III. dio [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995.
16 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Karlovačke županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Karlovac : Državni ured za reviziju, 2016- .
17 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Brodsko-posavske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Slavonski Brod : Državni ured za reviziju, 2016- .
18 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Bjelovarsko-bilogorske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Bjelovar : Državni ured za reviziju, 2016- .
19 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Dubrovačko-neretvanske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Dubrovnik : Državni ured za reviziju, 2016- .
20 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Međimurske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Čakovec : Državni ured za reviziju, 2016- .
21 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Ličko-senjske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Gospić : Državni ured za reviziju, 2016- .
22 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Istarske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Pazin : Državni ured za reviziju, 2016- .
23 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Koprivničko-križevačke županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Koprivnica : Državni ured za reviziju, 2016- .
24 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Krapinsko-zagorske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Krapina : Državni ured za reviziju, 2016- .
25 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zagrebačke županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2016-.
26 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Zadarske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zadar : Državni ured za reviziju, 2016- .
27 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Virovitica : Državni ured za reviziju, 2016- .
28 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko-podravske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Virovitica : Državni ured za reviziju, 2016- .
29 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Varaždin : Državni ured za reviziju, 2016- .
30 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za reviziju učinkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Šibensko-kninske županije za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Šibenik : Državni ured za reviziju, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655