Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Akcijski plan povećanja društvene odgovornosti i uključivanja građana u procese donošenja odluka u Gradu Karlovcu [e-dokument] / [projekt provela udruga GONG]. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
2 Aktivni građani : sudjelujmo u donošenju odluka [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, [2017].
3 Analitičko izvješće o praćenju provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2015.
4 Analiza savjetovanja s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza putnika [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 2021.
5 Analiza savjetovanja s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza tereta [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 2021.
6 Godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2014].
7 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2013. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2012.
8 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2014. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2013.
9 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2015. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2015.
10 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2017. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2017.
11 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2018. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2018.
12 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2019. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2018.
13 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2020. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2019.
14 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2021. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2019.
15 Godišnji plan rada Ureda za zakonodavstvo za 2022. godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2021.
16 Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
17 Izvještaj o provedenoj javnoj raspravi o Prijedlogu iskaza i Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2014.
18 Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana rada Ureda za zakonodavstvo za ... godinu [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2010- .
19 Izvješće o javnoj raspravi na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina [e-dokument] / Grad Varaždin. - Varaždin : Grad Varaždin, 2014.
20 Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja "Proširenje groblja u Krapinskim Toplicama" [e-dokument] / Općina Krapinske Toplice, Općinski načelnik. - Krapinske Toplice : Općina Krapinske Toplice, 2014.
21 Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu Stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Lapovci 2" u Vinkovcima [e-dokument] / Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2014.
22 Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2014.
23 Izvješće o primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u ... godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, 2011- .
24 Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u ..... godini [e-dokument] / Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, 2021-.
25 Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u ... godini [e-dokument] / Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, 2018- .
26 Izvješće o provedenoj javnoj raspravi i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
27 Izvješće o provedenom komunikacijskom planu za postupak realizacije strateške procjene utjecaja na okoliš nacionalnog programa provedbe strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva [e-dokument] / EKONERG -institut za energetiku i zaštitu okoliša. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2016.
28 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - dosadašnja provedba Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2013].
29 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću : prijedlog proračuna za 2016. godinu [e-dokument] / Općina Lovran. - Lovran : Općina Lovran, 2015.
30 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje 2013.-2015. [e-dokument] / Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, [2013].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655