Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 A step by step : guide to public private partnerships (PPPs) [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2009.
2 Answers on questions and requirements for additional explanations in process of awarding concessions for frequencies for providing telecommunications services with usage of radio frequency spectrum in the mobile second generation GSM/DCS-1800 and in the third generation UMTS [e-dokument] / Telecommunications Council. - Zagreb : Telecommunications Council, 2004.
3 Bilten javne nabave [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za javnu nabavu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za javnu nabavu, 2006-2008 . NE IZLAZI VI〦!.
4 Godi筺je Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu [e-dokument] / Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/26] Dvadeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-12] prilozi za raspravu).
5 Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2005. godinu - davanje mi筶jenja Hrvatskome saboru [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/211] Dvjesto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-25] prilozi za raspravu).
6 Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2006. godinu / [Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
7 Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupka javne nabave za 2005. godinu / [Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, izrada nacrta; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
8 Izvje规e o radu Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u 2005. godini [e-dokument] / Ured za javnu nabavu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
9 Izvje规e o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Tre鎍 sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
10 Javna nabava : minivodi za poslovnu zajednicu [e-dokument] / Ministarstvo poduzetni箃va i obrta. - [Zagreb] : Ministarstvo poduzetni箃va i obrta, [2016].
11 Javna nabava : minivodi za poslovnu zajednicu [tisak + e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, 2009.
12 Javna nabava : vodi kroz nova pravila javne nabave [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetni箃va i obrta, 2016.
13 Javna nabava za drvne proizvode : mini-vodi [tisak] / [uredili Aida Kopljar, Domagoj Ple筫]. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2012.
14 Javne nabave [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori izme饀 Republike Hrvatske i Europske unije : o 鑕mu se pregovara?).
15 Kona鑞i prijedlog zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
16 Korak po korak : vodi za javno-privatno partnerstvo (JPP) [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2009.
17 Odgovori na pitanja i zahtjeve za poja筺jenjem natje鑑jne dokumentacije u postupku dodjele koncesija za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj GSM/DCS-1800 i UMTS mre緄 [e-dokument] / Vije鎒 za telekomunikacije. - Zagreb : Vije鎒 za telekomunikacije, 2004.
18 Odluka o davanju suglasnosti Upravi Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za objavu natje鑑ja za kori箃enje financijskih sredstava u 2007. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
19 Odluka o odbacivanju pristiglih ponuda za kupnju jednog poslovnog udjela dru箃va Valjaonica cijevi Sisak d.o.o., Sisak [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/210] Dvjesto deseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-18] prilozi za raspravu).
20 Odluka o preporuci dru箃vu Brodogra餰vna industrija Split d.d., Split, o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju jednog poslovnog udjela dru箃va Brodosplit - Brodogradili箃e specijalnih objekata d.o.o., Split : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
21 Odluka o preporuci dru箃vu Brodogra餰vna industrija Split d.d., Split, o utvr餰nju obveznih uvjeta javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju jednog poslovnog udjela dru箃va Brodosplit - Brodogradili箃e specijalnih objekata d.o.o., Split : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/40] 萫trdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-11] prilozi za raspravu).
22 Odluka o prihva鎍nju ponude ponuditelja Agrokor d.d., Zagreb, za kupnju 1.251.163 dionica dru箃va Vukovarski poljoprivredno industrijski kombinat d.d. (VUPIK d.d.), Vukovar [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/25] Dvadeset peta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-12] prilozi za raspravu).
23 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 1.051.038 dionica dru箃va Brodogra餰vna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
24 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 1.177.014 dionica dru箃va Brodotrogir d.d., Trogir, pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
25 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 1.324.960 dionica dru箃va Uljanik d.d. Pula : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/39] Trideset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-04] prilozi za raspravu).
26 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 8.073.568 dionica dru箃va Brodogra餰vna industrija Split d.d., Split, pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
27 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 893.150 dionica dru箃va Brodogradili箃e Kraljevica d.d., Kraljevica, pod posebnim uvjetima : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
28 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica dru箃va BIZOVA菿E TOPLICE d.d., Bizovac po sni緀noj vrijednosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/224] Dvjesto dvadeset 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-28] prilozi za raspravu).
29 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica dru箃va Brodogradili箃e Kraljevica d.d., Kraljevica, pod posebnim uvjetima [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/01] Prva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-07-11] prilozi za raspravu).
30 Odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju dionica dru箃va Brodogra餰vna industrija 3. Maj d.d., Rijeka, pod posebnim uvjetima [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/01] Prva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-07-11] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655