Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 [Registar ugovora javne nabave 2016.] [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu. - [Slavonski Brod] : Općinsko državno odvjetništvo u Slavonskom Brodu, [2016].
2 Evidencija sklopljenih ugovora u 2016. godini [e-dokument] / Općina Pitomača. - Pitomača : Općina Pitomača, 2017.
3 Evidencija zaključenih ugovora u 2018. godini [e-dokument] / Općina Dekanovec. - Dekanovec : Općina Dekanovec, 2019.
4 Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2004. godinu / [Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
5 Izvješće o radu Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske u 2005. godini [e-dokument] / Ured za javnu nabavu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/207] Dvjesto sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-05] prilozi za raspravu).
6 Konačan prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/27] Dvadeset sedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-11-26] prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/049] Četrdeset deveta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-12] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog zakona o elektroničkoj trgovini [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
11 Nacrt prijedloga zakona o elektroničkoj trgovini s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/065] Šezdeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-25] : prilozi za raspravu).
12 Odluka o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/29] Dvadeset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-03] prilozi za raspravu).
13 Odluka o osnivanju koordinativnog tijela za praćenje provedbe mjera u sustavu javne nabave : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/27] Dvadesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-20] prilozi za raspravu).
14 Odluka o procedurama stvaranja ugovornih obveza u Ustavnom sudu Republike Hrvatske [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2013.
15 Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza na Međimurskom veleučilistu u Čakovcu [e-dokument] / Međimursko veleučilište u Čakovcu. - Čakovec : Međimursko veleučilište u Čakovcu, 2021.
16 Plan aktivnosti za osnivanje središnjeg tijela za nabavu i uvođenje sustava središnje nabave [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/12] Dvanaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-10] prilozi za raspravu).
17 Pravilnik o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza u Institutu za poljoprivredu i turizam : [2014] [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam, 2014.
18 Pravilnik o nabavi i procedurama stvaranja ugovornih obveza u Institutu za poljoprivredu i turizam [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - Poreč : Institut za poljoprivredu i turizam, 2012.
19 Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradonačelnik. - Virovitica : Grad Virovitica, 2014.
20 Pravilnik o procedurama javne i "bagatelne" nabave i stvaranja ugovornih obveza u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske : [14. ožujka 2014.] [e-dokument] / Vrhovni sud. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2014.
21 Pravilnik o procedurama javne i "bagatelne" nabave i stvaranja ugovornih obveza u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske : [15. rujna 2014.] [e-dokument] / Vrhovni sud. - Zagreb : Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2014.
22 Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije ugovora Općine Sveti Ilija [e-dokument] / Općina Sveti Ilija, Općinski načelnik. - Sveti Ilija : Općina Sveti Ilija, 2019.
23 Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja [e-dokument] / Grad Ogulin. - Ogulin : Grad Ogulin, 2017.
24 Pregled sklopljenih ugovora jednostavne nabave i njihovog izvršenja [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018.
25 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja [e-dokument] / Općinski sud u Belom Manastiru. - Beli Manastir : Općinski sud u Belom Manastiru, [2013.].
26 Pregled sklopljenih ugovora u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine (bagatelne nabave) [e-dokument] / Primorsko-goranska županija. - [Rijeka] : Primorsko-goranska županija, [2017].
27 Prijedlog uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/76] Sedamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-02] prilozi za raspravu).
28 Prijedlog uredbe o sadržaju Ugovora o javno-privatnom partnerstvu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/81] Osamdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-07] prilozi za raspravu).
29 Prijedlog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
30 Prijedlog zakona o javnoj nabavi / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655