Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 2013 : Economic Programme of Croatia [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
2 Aktualni osvrti [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2008- . ISSN 1848-4085.
3 Annual debt report and public management strategy [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2006.
4 Annual report of the Ministry of Finance for ... [tisak + e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 1994- . ISSN 1331-6192.
5 Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova, NN-MU 016/1993).
6 Convergence programme of the Republic of Croatia for 2020 and 2021 [e-dokument] / Goverment of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2019].
7 Convergence programme of the Republic of Croatia for the period 2022 and 2024 [e-dokument] / Goverment of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
8 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2007-2009 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2006.
9 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2008-2010 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2007.
10 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2009-2011 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
11 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2010-2012 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2009.
12 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2011-2013 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2010.
13 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2012-2014 [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2011.
14 Economic and fiscal policy guidelines for the period 2014-2016 period [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2013.
15 Ekonomski program Republike Hrvatske 2013. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
16 Fiscal consolidation, external competitiveness and monetary policy : a reply to the WIIW [tisak + e-dokument] / Evan Kraft, Tihomir Stučka. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB surveys ; 8).
17 Godišnje izvješće i strategija upravljanja javnim dugom [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Sektor za upravljanje javnim dugom. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
18 Godišnje izvješće Ministarstva financija za ... godinu [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 1994- . ISSN 1331-6125.
19 Hrvatsko gospodarstvo ... godine [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora - HGK. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, 2016- . ISSN 1849-644X.
20 Hrvatsko gospodarstvo u 2006. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007.
21 Hrvatsko gospodarstvo u 2007. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008.
22 Hrvatsko gospodarstvo u 2008. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009.
23 Hrvatsko gospodarstvo u 2009. godini [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
24 Hrvatsko gospodarstvo u 2011. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011.
25 Hrvatsko gospodarstvo u razdoblju 1994.-2002. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003.
26 Hrvatsko gospodarstvo u razdoblju 1999. - 2003. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za makroekonomske analize, 2004.
27 Hrvatsko gospodarstvo u razdoblju 2000. - 2004. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za makroekonomske analize, 2005.
28 Hrvatsko gospodarstvo u razdoblju 2001. - 2005. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za makroekonomske analize, 2006.
29 Informacija o državnom dugu, inozemnoj zaduženosti i platnoj bilanci [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
30 Informacija o državnom dugu, inozemnoj zaduženosti i platnoj bilanci [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] Šezdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655