Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Annual debt report and public management strategy [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2006.
2 Godi筺je izvje规e i strategija upravljanja javnim dugom [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Sektor za upravljanje javnim dugom. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2006.
3 Izvje箃aj o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2005. godinu, za prvo polugodi箃e 2005. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] 〆snaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
4 Izvje箃aj o potencijalnim obvezama sektora op鎒 dr綼ve u skladu s Direktivom Vije鎍 Europe 2011/85/EU, 2015.- 2020. [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021.
5 Izvje箃aj o potencijalnim obvezama sektora op鎒 dr綼ve u skladu s Direktivom Vije鎍 Europe 2011/85/EU, 2013.- 2018. [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2019.
6 Izvje箃aj o potencijalnim obvezama sektora op鎒 dr綼ve u skladu s Direktivom Vije鎍 Europe 2011/85/EU, 2012.- 2017. [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2018.
7 Izvje规e o dr綼vnim jamstvima za razdoblje 1996.-1999. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
8 Izvje规e o javnom dugu Republike Hrvatske / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
9 Izvje规e o pregovorima za sklapanje Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za "Plinacro plinovodi II" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/248] Dvjesto 鑕trdeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-19] prilozi za raspravu).
10 Odluka o o osnivanju Radne skupine za izradu Strategije upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011.-2013. : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/58] Pedesetosma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-28] prilozi za raspravu).
11 Odluka o objavljivanju pravila o dr綼vnoj potpori u obliku jamstava : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/02] Druga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-01-24] prilozi za raspravu).
12 Op鎖 uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti - (NN-MU 005/1997). NE VA甀!.
13 Op鎖 uvjeti Me饀narodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997. godine) - (Odluka o objavi Op鎖h uvjeta Me饀narodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997. godine), NN-MU 010/1998).
14 Pravila o zajmovima Razvojne banke Vije鎍 Europe, od studenoga 1999. godine - (Odluka o objavi Pravila o zajmovima Razvojne banke Vije鎍 Europe, od studenoga 1999. godine, NN-MU 007/2001).
15 Pregled izdanih jamstava od ... - ... godine [e-dokument] / Ministarstvo financija, Dr綼vna riznica, Uprava za upravljanje javnim dugom. - Zagreb : Ministarstvo financija, Dr綼vna riznica, 2010.
16 Public debt management strategy for the 2017-2019 period [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2017.
17 Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2014 - 2019 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2020.
18 Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2013 - 2018 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2019.
19 Report on contingent liabilities of the general government sector in line with Council directive 2011/85/EU, 2015 - 2020 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2021.
20 Sporazum o garanciji izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvr餴vanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 007/1994).
21 Sporazum o garanciji, izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Ugovorno pismo broj: 0298 - (Zakon o potvr餴vanju Sporazuma o garanciji, izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke i Ugovornog pisma br. 0298, NN-MU 006/1995).
22 Sporazum o preuzimanju zajma izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvr餴vanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 007/1994).
23 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2011.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
24 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017. - 2019. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017.
25 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2018. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018.
26 Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2019. - 2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019.
27 Ugovor o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt dovr筫tka koridora Vc" - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt dovr筫tka koridora Vc", NN-MU 004/2011).
28 Ugovor o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - Terminal za rasuti teret u Luci Plo鑕" - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - Terminal za rasuti teret u Luci Plo鑕", NN-MU 002/2008).
29 Ugovor o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije infrastrukture luke ﹊benik" - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt modernizacije infrastrukture luke ﹊benik", NN-MU 008/2010).
30 Ugovor o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt nadogradnje hrvatskog sustava za upravljanje zra鑞im prometom (CroATMS) i uz to vezanih projekata" - (Zakon o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt nadogradnje hrvatskog sustava za upravljanje zra鑞im prometom (CroATMS) i uz to vezanih projekata", NN-MU 015/2011).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655