Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 1. izmjena i dopuna Plana nabave za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Opatija, Gradonačelnik. - Opatija : Grad Opatija, 2013.
2 1. plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Načelnik Općine Lopar. - Lopar : Općina Lopar, 2018.
3 2. izmjene i dopune Plana nabave Grada Kraljevice za 2021. godinu [e-dokument] / Grad Kraljevica, Gradonačelnik. - Kraljevica : Grad Kraljevica, 2022.
4 3. Rebalans Plana nabave za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2019.
5 7. izmjena Plana nabave za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Hvar, Gradonačelnik. - Hvar : Grad Hvar, 2020.
6 [Plan javne nabave za 2014. godinu] [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2014].
7 [Plan javne nabave za 2017. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2016.
8 [Plan nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2013.
9 [Plan nabave Javne ustanove "Nacionalni park Krka" za 2015. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2014.
10 [Plan nabave Općine Viškovo za 2012. godinu] [e-dokument] / Općina Viškovo, Općinski načelnik. - Viškovo : Općina Viškovo, 2012.
11 [Plan nabave za 2013. godinu] [e-dokument] / Općina Klana, Načelnik. - Klana : Općina Klana, 2013.
12 [Plan nabave za 2014. godinu] [e-dokument] / Općina Klana, Načelnik. - Klana : Općina Klana, 2014.
13 [Plan nabave za 2014. godinu] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, [2014].
14 [Plan nabave za 2015. godinu] [e-dokument] / Općina Klana, Načelnik. - Klana : Općina Klana, 2015.
15 [Plan nabave za 2016. godinu] [e-dokument] / Općina Klana, Načelnik. - Klana : Općina Klana, 2016.
16 A step by step : guide to public private partnerships (PPPs) [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2009.
17 Annual report for ... [e-dokument] / State Commission for Control of Public Procurement Procedures. - Zagreb : State Commission for Control of Public Procurement Procedures, 2005- .
18 Antikorupcijski priručnik za državne i lokalne dužnosnike [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, [2020].
19 Ažurirani Plan nabave za 2018. godinu [e-dokument] / Grad Drniš, Gradonačelnik. - Drniš : Grad Drniš, 2018.
20 Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014., 2015. i 2016. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017.
21 Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014., 2015., 2016. i 2017. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2018.
22 Ažurirani Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2014., 2015., 2016. i 2017. [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2018.
23 Bijela knjiga : dodatak. Javne nabave [tisak] = Public procurement / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
24 Bilten javne nabave [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za javnu nabavu. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za javnu nabavu, 2006-2008 . NE IZLAZI VIŠE!.
25 Detaljan opis poslovnog procesa javne nabave [e-dokument] / Grad Duga Resa, Gradonačelnik. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2012.
26 e-Račun za državu [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
27 Ekonomski najpovoljnija ponuda : priručnik s praktičnim primjerima [e-dokument] / [autori: Ines Gruica Devčić... [et al.]]. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 2017. ISBN 978-953-322-273-8.
28 Evidencija postupaka javne nabave 2014. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, 2014.
29 Financijski plan 2023.-2025. [e-dokument] / Općinski sud u Sisku. - Sisak : Općinski sud u Sisku, 2022.
30 Financijski plan i Plan nabave HZTA za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655