Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 [Financijski izvještaji za društvo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. za 2014. godinu] [e-dokument] / Autocesta Zagreb - Macelj. - Zagreb : Autocesta Zagreb - Macelj, 2015.
2 Act on strategic investment projects of the Republic of Croatia (Official Gazette 133/2013) ; Guide for investors [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds ; Ministry of the Economy ; Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds : Ministry of the Economy : Agency for Investments and Competitiveness, 2013.
3 Akcijski plan provođenja antikorupcijskih mjera u Hrvatskoj poštanskoj banci za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2014.
4 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. godinu Društva Državne nekretnine d.o.o. [e-dokument] / Državne nekretnine. - Zagreb : Državne nekretnine, 2015.
5 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2017. - 2018. [e-dokument] / Državne nekretnine. - Zagreb : Državne nekretnine, 2017.
6 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2021. god. [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, 2021.
7 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2019.
8 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. [e-dokument] / HŽ Putnički prijevoz. - Zagreb : HŽ Putnički prijevoz, 2019.
9 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2021.-2022. godine [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2021.
10 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
11 Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera za ZRAČNU LUKU RIJEKA d.o.o. u 2013. g. [e-dokument] / Zračna luka Rijeka. - Omišalj : Zračna luka Rijeka, 2013.
12 Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera za Zračnu luku Pula d.o.o. za 2013. godinu [e-dokument] / Zračna luka Pula. - Pula : Zračna luka Pula, 2013.
13 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Plovput d.o.o. za 2014. godinu [e-dokument] / Plovput d.o.o.. - Split : Plovput d.o.o., 2014.
14 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa Plovput d.o.o. za 2015. godinu [e-dokument] / Plovput d.o.o.. - Split : Plovput d.o.o., 2015.
15 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u društvu HP - Hrvatska pošta d.d. za 2019. [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2019.
16 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u društvu Jadrolinija, Rijeka za razdoblje 2010.-2012. [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2010.
17 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa u Imunološkom zavodu d.d. za razdoblje 2013.-2014. [e-dokument] / Imunološki zavod d.d.. - Zagreb : Imunološki zavod d.d., 2013.
18 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2015- .
19 Akcijski plan za provođenje antikorupcijskog programa za 2013. godinu [e-dokument] / Agencija ALAN. - Zagreb : Agencija ALAN, 2013.
20 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
21 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2018. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
22 Akcijski plan za provođenje Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u državnom vlasništvu za 2013./2014. godinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2013.
23 Analiza državnog portfelja s osvrtom na rezultate privatizacije [e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/074] Sedamdeset četvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-11-17] : prilozi za raspravu).
24 Analiza državnog portfelja za 2001. godinu, s osvrtom na rezultate privatizacije u 2001. i do listopada 2002. godine ; Analiza rada članova nadzornih odbora i uprava u društvima u pretežito državnom vlasništvu ; Operativni plan privatizacije državnog portfelja / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Hrvatski fond za privatizaciju, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
25 Annual consolidated financial statements - Independent Auditor's Report for the year ... [e-dokument] / HŽ Infrastruktura. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2021-.
26 Annual Consolidated Financial Statements and Independent Auditor's Report for the year ended ... [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2016- .
27 Annual consolidated financial statements together with Independent Auditor's Report for the year ... [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2016- .
28 Annual financial statements for ... [e-dokument] / Croatian Bank for Reconstruction and Development. - Zagreb : Croatian Bank for Reconstruction and Development, 2011- .
29 Annual report ... [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2005-.
30 Annual report ... [e-dokument] / Croatia Control, Croatian Air Navigation Services. - Zagreb : Croatia Control, Croatian Air Navigation Services, 2013- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655