Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Garancijski program "Novi poduzetnik" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/047] 萫trdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-10-27] : prilozi za raspravu).
2 Garancijski program "Novi poduzetnik" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
3 Garancijski program "Podru鑚a posebnog dr綼vnog interesa" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/047] 萫trdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-10-27] : prilozi za raspravu).
4 Garancijski program "Podru鑚a posebnog dr綼vnog interesa" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
5 Garancijski program "Poljoprivreda" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/047] 萫trdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-10-27] : prilozi za raspravu).
6 Garancijski program "Poljoprivreda" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
7 Garancijski program "Rast i razvoj" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/047] 萫trdeset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-10-27] : prilozi za raspravu).
8 Garancijski program "Rast i razvoj" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
9 Godi筺je izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG) za 2004. godinu / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
10 Godi筺je izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo (HAMAG-a) za 2003. godinu / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
11 HAMAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo : partner in business success creation [e-dokument] / Croatian Agency for SMEs. - Zagreb : Croatian Agency for SMEs, [2010.].
12 HAMAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo : programi i usluge koji vam poma緐 zapo鑕ti poslovanje, razviti se i uspjeti [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
13 HAMAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo : saveznik u kreiranju poslovnog uspjeha [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
14 Hrvatske ceste-Splitska obilaznica (Hrvatska) : ugovor o jamstvu sklopljen izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/090] Devedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-07-08] prilozi za raspravu).
15 Izvje箃aj o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2005. godinu, za prvo polugodi箃e 2005. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] 〆snaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
16 Izvje规e o dr綼vnim jamstvima za razdoblje 1996.-1999. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
17 Izvje规e o izvr筫nju programa za 2001. i 2002., plan za 2003. godinu za autocestu Rijeka - Zagreb i autocestu u Istri, te izvje规e o preuzetim kreditima i izdatim jamstvima za izgradnju i odr綼vanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
18 Izvje规e o na鑙nu tro筫nja kredita za koja su izdana dr綼vna jamstva / [Hrvatske autoceste d.o.o.]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
19 Izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2009. godini [e-dokument] / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
20 Izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2007- .
21 Izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu / [ZastupnikTomislav Kova鑕vi, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
22 Izvje规e o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
23 Izvje规e o provedbi Zakona o naplati dospjelih, a nenapla鎒nih poreza, carina, doprinosa i dr綼vnih jamstava [tisak] / Komisija za dr綼vna potra緄vanja. - Zagreb : Komisija za dr綼vna potra緄vanja, 2002.
24 Jamstveni program poljoprivreda [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011].
25 Jamstveni program 緀ne poduzetnice [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011.].
26 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovr筫tka autoceste na koridoru X u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
27 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje Projekta izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj, investitora Plinacro d.o.o. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
28 Kona鑞i prijedlog Zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove rije鑛og prometnog pravca [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
29 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske u鑙nkovitosti [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
30 Kona鑞i prijedlog zakona o prora鑥nu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655