Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza tržišta veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova - nekonkurentne relacije [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2011.
2 Analiza tržišta veleprodajnih zaključnih segmenata iznajmljenih vodova, bez obzira na tehnologiju korištenu za pružanje iznajmljenog ili namijenjenog kapaciteta [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2011.
3 Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja [e-dokument] / [autori: Neven Ivandić, Ivo Kunst]. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2013.
4 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 203).
5 Odluka o uvjetima najma parkirališnih mjesta u naselju Cres [e-dokument] / gradonačelnik Grada Cresa. - Cres : Grad Cres, 2021.
6 Operativni plan naplate prihoda [e-dokument] / Grad Benkovac. - Benkovac : Grad Benkovac, 2021.
7 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 149).
8 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 124).
9 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 103).
10 Poslovnik o radu Zajednice obiteljskog smještaja i turizama [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
11 Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Metkovića za postavljanje privremenih objekata reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Metkovića. - Metković : Grad Metković, 2016.
12 Pravilnik o korištenju javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada Senja za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu izborne promidžbe političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji sudjeluju na izborima [e-dokument] / Grad Senj, Gradonačelnik. - Senj : Grad Senj, 2016.
13 Pravilnik o najmu nekretnina iz Programa POS-a [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2013.
14 Pravilnik o zakupu konja Državne ergele Đakovo i Lipik [e-dokument] / Državna ergela Đakovo i Lipik. - Đakovo : Državna ergela Đakovo i Lipik, 2013.
15 Utvrđivanje sposobnosti plaćanja JLPRS u projektima javno-privatnog partnerstva : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 5).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655