Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza ankete provedene u Nacionalnom parku "Krka" 2017. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2018.
2 Analiza ankete provedene u Nacionalnom parku "Krka" 2018. [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2018.
3 Analiza provedene ankete : poljoprivredni sektor [e-dokument] / Općina Nova Bukovica. - Nova Bukovica : Općina Nova Bukovica, 2018.
4 Anketa pouzdanja potrošača u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maja Bukovšak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006. - (HNB Istraživanja ; 17).
5 Anonimno istraživanje putem anketnih obrazaca o percepciji državnih službenika u Ministarstvu pravosuđa o učinkovitosti zaštite tzv. "zviždača" [e-dokument] / izradilo: Ministarstvo pravosuđa, Samostalni sektor za suzbijanje korupcije. - Zagreb : Samostalni sektor za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa, 2013.
6 Istraživanje o stavovima i razini svijesti o diskriminaciji i pojavnim oblicima diskriminacije [e-dokument] / istraživanje provela: Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mijenja - Puls. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2009. ISBN 978-953-99912-8-7.
7 Istraživanje o zadovoljstvu i korištenju poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj : dio I. (građani) [tisak] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2008.
8 Istraživanje o zadovoljstvu i korištenju poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj : dio II. - poslovni subjekti [tisak + e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2010.
9 Istraživanje zadovoljstva korisnika zemljišnoknjižnih odjela i katastarskih ureda [tisak + e-dokument] / Dragan Bagić ... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske : Državna geodetska uprava, 2009. - (Uređena zemlja : nacionalni plan sređivanja zemljišnih knjiga i katastra). ISBN 978-953-293-420-5.
10 Izvješće o provedenoj internoj studentskoj anketi u akademskoj godini 2020./2021. [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2021.
11 Izvješće o provedenom ispitivanju mišljenja i potreba mladih u Gradu Zagrebu [e-dokument] / Grad Zagreb, Savjet mladih Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, [2016].
12 Općine / gradovi bez narodnih knjižnica [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2013.
13 Pravilnik o anketiranju dionika Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu [e-dokument] / Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu. - Knin : Veleučilište "Marko Marulić", 2020.
14 Pravilnik o anketiranju studenata i postupanju nakon obrade rezultata [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
15 Pravilnik o anketiranju studenata i postupanju nakon obrade rezultata [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2023.
16 Pravilnik o anketiranju u svrhu praćenja uspješnosti administrativnog rada zaposlenika Veleučilišta u Požegi [e-dokument] / Veleučilište u Požegi. - Požega : Veleučilište u Požegi, 2017.
17 Pravilnik o anketiranju u svrhu vrednovanja nastavnika i kolega od strane studenata na Veleučilištu u Požegi [e-dokument] / Veleučilište u Požegi. - Požega : Veleučilište u Požegi, 2017.
18 Pravilnik o provođenju anketa na Zdravstvenom veleučilištu : [2014] [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište u Zagrebu. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2014.
19 Pravilnik o provođenju anketa na Zdravstvenom veleučilištu [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište u Zagrebu. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2013.
20 Praćenje stavova građana Republike Hrvatske o Europskoj uniji : pripremljeno za: MVEP [2015] [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ; Ipsos Public Affairs. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 2015.
21 Praćenje stavova građana Republike Hrvatske o Europskoj uniji : pripremljeno za: MVEP [2019] [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih i europskih poslova ; Ipsos Public Affairs. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 2019.
22 Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj : Tomas : Hrvatska 2019 [e-dokument] / autori: Zrinka Marušić, Sanda Čorak, Neven Ivandić... [et al.]. - Zagreb : Institut za turizam, 2020.
23 Substance abuse among the general population in the Republic of Croatia : research report [e-dokument] / Institute for Social Science Ivo Pilar. - Zagreb : Institute for Social Science Ivo Pilar, 2012. - (Elaborati).
24 Svjetska zdravstvena anketa 2003. : sposobnost reagiranja zdravstvenog sustava u Hrvatskoj : (uz usporedan prikaz podataka iz ankete za Češku, Mađarsku, Slovačku i Sloveniju) [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2007.
25 User satisfaction analysis of land registry and cadastre offices [tisak + e-dokument] / Dragan Bagić ... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske : Državna geodetska uprava, 2009. - (Uređena zemlja : nacionalni plan sređivanja zemljišnih knjiga i katastra). ISBN 978-953-293-421-2.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655