Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije [e-dokument] / Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić, Josip Šabić. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja : Institut za društvena istraživanja - Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2011. ISBN 978-953-7556-26-6.
2 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz biologije [e-dokument] / Zrinka Ristić Dedić ; Boris Jokić ; Josip Šabić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. ISBN 978-953-7556-26-6.
3 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike [e-dokument] / Boris Jokić ; Zrinka Ristić Dedić ; Josip Šabić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. ISBN 978-953-7556-25-9.
4 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz fizike [e-dokument] / Boris Jokić, Zrinka Ristić Dedić, Josip Šabić. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja : Institut za društvena istraživanja - Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2011. ISBN 978-953-7556-25-9.
5 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz kemije [e-dokument] / Zrinka Ristić Dedić ; Boris Jokić ; Josip Šabić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011. ISBN 978-953-7556-24-2.
6 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz kemije [e-dokument] / Zrinka Ristić Dedić, Boris Jokić, Josip Šabić. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja : Institut za društvena istraživanja - Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2011. ISBN 978-953-7556-24-2.
7 Analiza sadržaja i rezultata ispita državne mature iz matematike 2009./10. - 2011./12. : izvršni sažetak [e-dokument] / Zrinka Ristić Dedić ; Boris Jokić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, [2013.].
8 Državna matura : analiza uvjeta za uvođenje državne mature iz perspektive visokog obrazovanja [e-dokument] / Petar Bezinović i Zrinka Ristić Dedić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2003.
9 Državna matura : analiza uvjeta za uvođenje državne mature iz prespektive gimnazijskih nastavnika [e-dokument] / Petar Bezinović i Zrinka Ristić Dedić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2003.
10 Državna matura : psihometrijska svojstva čestica ispita državne mature : školska godina 2010./2011. ljetni rok [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, [2011.].
11 Državna matura u hrvatskim srednjim školama : prijedlog nacionalnog pristupa : sažeti prikaz [e-dokument] / [Petar Bezinović, Zrinka Ristić Dedić]. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2004.
12 Državna matura u strukovnim školama : prijedlozi škola [e-dokument] / [urednici Petar Bezinović, Zrinka Ristić Dedić] ; u suradnji sa savjetnicima Zavoda za školstvo RH. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu : Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja, 2005.
13 Godišnje izvješće o organizaciji i provedbi nacionalnih ispita u trećim razredima gimnazijskih i četverogodišnjih strukovnih škola : školska godina 2007./2008. [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2009. - (Biblioteka Vanjsko vrjednovanje obrazovanja).
14 Hrvatski kao ini jezik : ispitni katalog : [b2] [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2015.
15 Informacijska knjižica za kandidate prijamnih ispita za upis preddiplomskih (BA) studija ADU ak. god. 2022./23. [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2022.
16 Informacijska knjižica za kandidate prijamnih ispita za upis preddiplomskih (BA) studija ADU ak. god. 2022./23. za Hrvate izvan Republike Hrvatske : ljetni rok [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2022.
17 International Contest "Food technologist 2015" : rules and regulations [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Food Technology and Biotechnology, 2015.
18 Ispitni katalog majstorskog ispita za zanimanje majstor automehaničar [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2004.
19 Ispitni katalog majstorskog ispita za zanimanje majstor elektromehaničar [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2004.
20 Ispitni katalog majstorskog ispita za zanimanje majstor fotograf [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2004.
21 Ispitni katalog majstorskog ispita za zanimanje majstor frizer [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2004.
22 Ispitni katalog majstorskog ispita za zanimanje majstor krojač ženske odjeće [tisak] / Hrvatska obrtnička komora. - Zagreb : Hrvatska obrtnička komora, 2004.
23 Ispitni katalog u .../...školskoj godini : zdravstvena njega [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2015- .
24 Ispitni katalog za državni ispit [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, 2022.
25 Ispitni katalog za učitelje predmetne nastave u osnovnoj školi : vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika osmih razreda osnovnih škola u RH u školskoj godini 2007./2008. [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008.
26 Ispitni katalog za učitelje razredne nastave u osnovnoj školi : vanjsko vrjednovanje obrazovnih postignuća učenika četvrtih razreda osnovnih škola u RH u školskoj godini 2007./2008. [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008.
27 Izvještaj poslovanja Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja za 2007. godinu [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, (2008).
28 Izvješće o pripremi i provedbi ispita probne državne mature u trećim razredima gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola u školskoj godini 2008./2009. [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Odjel za organizaciju i provođenje ispita. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, [2009.].
29 Izvješće o provedbi projekta Ispiti vanjskoga vrjednovanja iz Biologije u osmim razredima u školskoj godini ... [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2011- .
30 Izvješće o provedbi projekta vanjskoga vrjednovanja obrazovnih postignuća učenika 4. i 8. razreda osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2007./2008. : prilozi [tisak] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2008. ISBN 978-953-7556-09-9.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655