Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Act on strategic investment projects of the Republic of Croatia (Official Gazette 133/2013) ; Guide for investors [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds ; Ministry of the Economy ; Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds : Ministry of the Economy : Agency for Investments and Competitiveness, 2013.
2 Akcijski plan uklanjanja prepreka za ulaganje u RH [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
3 Analiza i pregled stanja tržišta JPP u Republici Hrvatskoj 2014. : [pregled stanja i analiza tržišta] [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2014.
4 APIU. Brzo i sigurno do pravih ulagača [tisak] / Agencija za promicanje izvoza i ulaganja. - Zagreb : Agencija za promicanje izvoza i ulaganja, 2006.
5 Book of investments : Croatia : a catalogue of investment project initiatives [tisak] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, 2010.
6 Catalogue of investment opportunities : invest Croatia [e-dokument] / Ministry of Economy, Enterprise and Crafts. - Zagreb : Ministry of Economy, Enterprise and Crafts, 2019.
7 Catalogue of investment opportunities : think profitability, invest Croatia [e-dokument] / Croatian Agency for SMEs, Innovations and Investments. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2018.
8 Catalogue of investment opportunities Republic of Croatia ... [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, 2013- .
9 Croatia - an investor's guide to tourism : 2014 [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, 2014.
10 Croatia - unique location for your business : investment opportunities [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy - HGK, 2012.
11 Croatia - unique location for your business : why invest in Croatia? [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy - HGK, 2012.
12 Croatia - unique location for your business [2019] [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy - HGK, 2019.
13 Croatia - unique location for your business [e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy - HGK, [2013].
14 Croatia - unique location for your business [tisak + e-dokument] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy - HGK, 2014.
15 Croatia made for business [tisak] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, 2010.
16 Determining the affordability of the local and regional self-government (LRS) in public-private partnership : version 1 [e-dokument] / Agency for Public Private Partnership. - Zagreb : Agency for Public Private Partnership, 2012. - (Manuals for preparation and implementation of the Public Private Partnership Program ; Manual 5).
17 Diskontiranje i diskontna stopa kod projekata javno-privatnog partnerstva : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 1).
18 Financijski izvještaji Projekta i Izvještaj o Posebnom računu zajedno s Neovisnim revizorskim mišljenjem za godinu koja je završila ... : projekt Održivih hrvatskih željeznica u Europi zajam međunarodne banke za obnovu i razvoj br.8500 HR [e-dokument] / HŽ Infrastruktura. - Zagreb : HŽ Infrastruktura, 2016- .
19 Financijski model kod projekata javno-privatnog partnerstva : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 2).
20 Health tourism project catalogue : catalogue of investment projects in health thermal tourism [e-dokument] / Ministry of Health, Institute for Health Tourism Services. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2015- .
21 Incentive measures for investment projects [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2017].
22 Incentive measures for investment projects [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2013].
23 Incentive measures for investment projects [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2014].
24 Informacija o tijeku aktivnosti na projektu izgradnje "Doma za starije i nemoćne osobe - Gerontološki centar Volosko" [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
25 Inspirit fantasy park : vodič za investitore u Gradu Pazinu [e-dokument] / Grad Pazin. - Pazin : Grad Pazin, 2015.
26 Investicije 2017. : dovršene, započete, projektirane na području Grada Pakraca [e-dokument] / Grad Pakrac. - Pakrac : Grad Pakrac, 2018.
27 Investicije i projekti na području Grada Pakraca u 2020. godini [e-dokument] / Grad Pakrac, Gradonačelnik. - Pakrac : Grad Pakrac, 2021.
28 Investicije u poljoprivredi [tisak + e-dokument] / Marina Mikšić... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, 2001. - (Agroekonomika).
29 Investicijski projekti Splitsko-dalmatinske županije : [2014] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, 2014.
30 Investicijski projekti Splitsko-dalmatinske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split. - Split : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, [2014.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655