Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih ustanova s područja djelatnosti "zaštite okoliša i održivog razvoja te prostornog uređenja" [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
2 Analitičko praćenje proaktivne objave informacija na internetskim stranicama javnih znanstvenih instituta [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
3 Arhiviranje mrežnih izvora informacija tijela javne vlasti Republike Hrvatske : preporuke autorima i nakladnicima : verzija 1.0 [tisak + e-dokument] / HIDRA. - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2006.
4 eTwinning : Internetski portal za suradnju nastavnika iz cijele Europe [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
5 Hrvatski arhiv weba : Croatian Web Archive [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, [2012.].
6 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
7 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
8 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
9 Internet stranice Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
10 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za plan razvoja za razdoblje od 2021 do 2027.g. [e-dokument] / Šibensko-kninska županija. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2020.
11 Kontrolno praćenje proaktivne objave informacija o pravu na pristup informacijama na internetskim stranicama nacionalnih sportskih saveza (članak 10. stavak 1. točka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama) [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2021.
12 Mjerenje hrvatskog web prostora MWP4 : (sažetak završnog izvješća) [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2005.
13 Mjerenje hrvatskog web prostora MWP4 : završni izvještaj [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2005.
14 Mjerenje hrvatskog web prostora MWP5 : (sažetak završnog izvješća) [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2006.
15 Mjerenje hrvatskog web prostora MWP5 : završni izvještaj [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2006.
16 Mjerenje hrvatskog web prostora MWP6 : završni izvještaj [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2008.
17 Mjerenje hrvatskog web prostora za potrebe projekta NISKA [e-dokument] / Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilišni računski centar, 2002.
18 Objava informacija o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018.
19 Odluka o pokretanju i provođenju Plana mjera za povećanje globalne vidljivosti Sveučilišta [e-dokument] / Senat Sveučilišta u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2010.
20 Opće smjernice za prilagodbu web-stranica osobama s invaliditetom : verzija priručnika: 2014 v1 [e-dokument] / autorica: Gorana Kurtović. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2014.
21 Plan digitalne transformacije Grada Krka [e-dokument] / Apsolon. - Krk : Grad Krk, 2019.
22 Rezultati projekta "Mjerenje hrvatskog Web prostora" (sažetak) [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2003.
23 Udomljavanje internetskih servisa ustanova, projekata, udruga i pojedinaca DOMUS : izvještaj za .. tromjesečje .... godine [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2011- .
24 Upute za izradu i uređivanje web stranica škole [e-dokument] / Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. - Zagreb : Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, 2019.
25 Završni stručni izvještaj po projektu 2002-066 Mjerenje hrvatskog web prostora [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar SRCE. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2003.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655