Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 e-Croatia - a proposal for Croatia's informatization strategy : working version of July 6, 2000 [tisak] / The Working Group of the President of the Republic. - Zagreb : Office of the President of the Republic of Croatia, 2000.
2 e-Croatia - prijedlog strategije informatizacije Hrvatske : radna verzija od 6. srpnja 2000. [e-dokument] / Radna skupina Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
3 Komunikacijske, informativne i promotivne aktivnosti Agencije za mobilnost i programe Europske unije 2019. godine [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2020.
4 Konačni prijedlog zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
5 Konačni prijedlog zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/244] Dvjesto četrdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-09] prilozi za raspravu).
6 Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj : v. 3.0 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2005.
7 Nacrt prijedloga zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/211] Dvjesto jedanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-25] prilozi za raspravu).
8 Nacrt prijedloga zakona o tajnosti podataka [e-dokument] / Vijeće za nacionalnu sigurnost. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/150] Sto pedeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-28] prilozi za raspravu).
9 Plan provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2005.
10 Plan provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/074] Sedamdeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-03-31] prilozi za raspravu).
11 Plan provedbe strategije Informacijska i komunikacijska tehnologija Hrvatska u 21. stoljeću do kraja 2004. godine [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/037] Trideset sedma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-09-02] : prilozi za raspravu).
12 Politika otvorenih podataka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
13 Prijedlog komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
14 Prijedlog zakona o tajnosti podataka [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset četvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
15 Službene publikacije i drugi izvori informacija o EU [tisak] / Sandra Čar. - Zagreb : Institut za međunarodne odnose, Europski dokumentacijski centar, 2004.
16 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2014. - 2016. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2013.
17 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2015. - 2017. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2014.
18 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2016. - 2018. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2015.
19 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2017. - 2019. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2016.
20 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2018.-2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2017.
21 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2019.-2021. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2018.
22 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2019.
23 Strateški plan Ministarstva uprave za razdoblje 2020.-2022. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2019.
24 Strateški plan za razdoblje 2012. - 2014. godine : (ver. 20. siječnja 2012. [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2012.
25 Strateški plan za razdoblje 2013. - 2015. godine [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2012.
26 Zauzmimo se za bolji okoliš : Konvencija o pristupu informacijama, o sudjelovanju javnosti u odlučivanju i o pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša [tisak] / urednik hrvatskog izdanja Roko Andričević. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002. ISBN 953-6793-18-0.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655