Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza Hrvatske ICT industrije 1999-2009 : udio ICT industrije u nacionalnoj ekonomiji : međunarodne usporedbe [e-dokument] / pripremio IDC Adriatics. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora : Središnji državni ured za e-Hrvatsku : Hrvatska udruga poslodavaca, 2011.
2 Analiza Hrvatske ICT industrije 2008.-2017. [e-dokument] / Boris Žitnik. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2018.
3 Analiza Hrvatske IT industrije po županijama 2008.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
4 Analiza Hrvatske IT industrije po županijama 2014.-2019. [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
5 Analiza stanja hrvatske IT industrije [2020] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2020.
6 Analiza stanja Hrvatske IT industrije [2021] [e-dokument] / pripremili za HGK: Boris Žitnik, Dalibor Subotičanec. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2021.
7 e-Croatia - a proposal for Croatia's informatization strategy : working version of July 6, 2000 [tisak] / The Working Group of the President of the Republic. - Zagreb : Office of the President of the Republic of Croatia, 2000.
8 e-Croatia - prijedlog strategije informatizacije Hrvatske : radna verzija od 6. srpnja 2000. [e-dokument] / Radna skupina Predsjednika Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured Predsjednika Republike Hrvatske, 2000.
9 Hrvatski ICT sektor = Croatian ICT sector : [2004.] [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sektor za informatiku i statistiku. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sektor za informatiku i statistiku, 2004.
10 Invest in Croatia : be a part of new bytes and invest in Croatian ICT sector [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2013.].
11 Izvješće o sastanku Europskog vijeća : [održanom 24. i 25. listopada 2013. godine u Bruxellesu] [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2014.].
12 Upravljanje informacijama u gospodarstvu i znanosti, Dubrovnik, 22.-24. studenog 2001. : zbornik radova [tisak] = Information management in industry and science, Dubrovnik, 22-24 November 2001 : proceedings / Konferencija CROinfo 2001. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Pliva, 2001.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655