Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u razdoblju od 24. travnja 2001. do 15. studenoga 2004. godine / [Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
2 Javni poziv za imenovanje dva člana Vijeća za elektroničke medije : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
3 Poslovnik o tijeku sjednice na kojoj se obavlja izbor rektora i prorektora [e-dokument] / Sveučilište u Zadru. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2003.
4 Pravilnik o kriterijima i uvjetima za izbor čelnika unutarnjih ustrojbenih jedinica [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet u Rijeci, 2016.
5 Pravilnik o načinu rada Povjerenstva za provedbu natječaja za upis u Državnu školu za pravosudne dužnosnike [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, [2016].
6 Pravilnik o ovlastima, zadaćama, sastavu i radu Povjerenstva za farmakopeju Agencije za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2014.
7 Prijedlog odluke o imenovanju pravobraniteljice za ravnopravnost spolova - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
8 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za djecu - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
9 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za ravnopravnost spolova / [Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog odluke o imenovanju člana Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
11 Prijedlog odluke o imenovanju članova Nacionalnog odbora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
12 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
13 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
14 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
15 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
16 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
17 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
18 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
19 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
20 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
21 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
22 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
23 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
24 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
25 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
27 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za zaštitu okoliša Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
28 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
29 Prijedlozi odluka o razrješenju dosadašnjeg i o imenovanju novog člana Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655