Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Akcijski plan za provedbu 畊panijske razvojne strategije Osje鑛o-baranjske 緐panije do 2020. godine [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2018.
2 Analiza postoje鎒g stanja namjene povr筰na i urbanih gusto鎍 2011. [e-dokument] / Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Odjel za prostorne informacije i istra緄vanja. - Zagreb : Grad Zagreb, 2013.
3 Gradski operativni program [e-dokument] / Grad Ivanec. - Ivanec : Grad Ivanec, 2010.
4 Informacija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj 緐paniji u 2008. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2009.
5 Infrastruktura : (Program kreditiranja komunalne infrastrukture) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
6 Izvje箃aj o stanju u prostoru Viroviti鑛o-podravske 緐panije za razdoblje 2013.-2018.. godine [e-dokument] / Viroviti鑛o-podravska 緐panija. - Virovitica : Viroviti鑛o-podravska 緐panija, 2019.
7 Izvje规e o detaljnom energetskom pregledu javne rasvjete Op鎖ne Stubi鑛e Toplice [e-dokument] / Zavod za urbanizam i izgradnju d.d.. - Stubi鑛e Toplice : Op鎖na Stubi鑛e Toplice, 2017.
8 Izvje规e o radu Direkcije za komunalno redarstvo za ... [e-dokument] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo. - Rijeka : Grad Rijeka, 2020- .
9 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2007. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2007.
10 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva Grada Splita za razdoblje travanj - lipanj 2008. godine [e-dokument] / Gradsko poglavarstvo Grada Splita. - Split : Gradsko poglavarstvo Grada Splita, 2008.
11 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva Grada Virovitice za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo. - Virovitica : Grad Virovitica, Gradsko poglavarstvo, 2008.
12 Izvje规e o radu Gradskog poglavarstva za mandatno razdoblje od 2005.-2009. godine [tisak] / Grad Orahovica. - Orahovica : Grad Orahovica, 2009.
13 Izvje规e o radu Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu. - Pula : Grad Pula, 2009.
14 Izvje规e o radu Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine [e-dokument] / Grad Pula, Upravni odjel za komunalni sustav i imovinu. - Pula : Grad Pula, 2009.
15 Izvje规e o stanju komunalne infrastrukture na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije [e-dokument] / Republika Hrvatska, Viroviti鑛o-podravska 緐panija. - Virovitica : Viroviti鑛o-podravska 緐panija, 2008.
16 Izvje规e o stanju u gradskom prostoru i program mjera za unapre餰nje stanja u gradskom prostoru 1991.-1997. [tisak] / Gradska skup箃ina Grada Zagreba. - Zagreb : Gradska skup箃ina Grada Zagreba, 1998.
17 Izvje规e o stanju u okoli筧 Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016.-2020. [e-dokument] / Zeleni servis d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2021.
18 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Delnica za razdoblje od 2018. do 2022. godine [e-dokument] / Grad Delnice. - Delnice : Grad Delnice, 2019.
19 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje od 2014.-2018 [e-dokument] / URBOS d.o.o. - Split : Grad Dubrovnik, 2020.
20 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje od 2014.-2018. [e-dokument] / URBOS d.o.o.. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2020.
21 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Dugog Sela 2014.-2018. [e-dokument] / Grad Dugo Selo ; JURCON PROJEKT d.o.o.. - Zagreb : Grad Dugo Selo, 2019.
22 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Gline 2008. - 2012. [e-dokument] / Grad Glina. - Glina : Grad Glina, 2013.
23 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Komi緀 za razdoblje od 2014.-2018. [e-dokument] / Grad Komi綼. - Split : Grad Komi綼, 2019.
24 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Kor鑥le za razdoblje 2015.-2018. [e-dokument] / Grad Kor鑥la. - Kor鑥la : Grad Kor鑥la, 2019.
25 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Kraljevice 2013. godine [e-dokument] / Grad Kraljevica. - Kraljevica : Grad Kraljevica, 2013.
26 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Kraljevice za razdoblje 2013-2020. [e-dokument] / Urbanisti鑛i studio Rijeka d.o.o.. - Kraljevica : Grad Kraljevica, 2021.
27 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Krapine za razdoblje 2006.-2010. godine [e-dokument] / Grad Krapina. - Krapina : Grad Krapina, 2010.
28 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Kri緀vci za period 2009.-2013. godine [e-dokument] / URBIA d.o.o. za urbanizam i arhitekturu. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2014.
29 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Kri緀vci za razdoblje od 2014. do 2018. godine [e-dokument] / CPA centar za prostorno ure餰nje i arhitekturu. - Kri緀vci : Grad Kri緀vci, 2019.
30 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Kutine 2015.-2018. [e-dokument] / Zavod za prostorno ure餰nje Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije. - Kutina : Grad Kutina, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655