Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u 2007. po gradovima/općinama [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
2 Decentralization in the Republic of Croatia - a city budget in the period from 1996 to 2000 [e-dokument] / Mihaela Pitarević. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2003. - (Occasional paper ; no. 16).
3 Doživi putovanje Osječko-baranjskom županijom [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2019.
4 Imenik naselja Republike Hrvatske : abecedni popis naselja : stanje 31. prosinca 1995. [tisak] / priredio Mijo Mašić ; urednik Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996.
5 Imenik naselja Republike Hrvatske : abecedni popis naselja : stanje 31. prosinca 2001. [tisak] / priredili Mijo Mašić, Ruža Markešić, Juraj Kusanović. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002.
6 Imenik naselja Republike Hrvatske : sistematski popis naselja po županijama i gradovima/općinama : stanje 31. prosinca 2001. [tisak] / priredili Mijo Mašić, Ruža Markešić, Juraj Kusanović. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2002.
7 Imenik naselja Republike Hrvatske : sistematski popis naselja po županijama i općinama : stanje 31. prosinca 1995. [tisak] / priredio Mijo Mašić ; urednik Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996.
8 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina [e-dokument] NE IZLAZI VIŠE!.
9 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : cijela Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007. - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
10 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : JLS u ZOP [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007. - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
11 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : po županijama, gradovima i općinama [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
12 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina : faze izrade po gradovima i općinama [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
13 Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina. Prostorni planovi uređenja gradova i općina : u izradi [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova i općina). NE IZLAZI VIŠE!.
14 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : subnacionalne statistike za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016-.
15 Izvješće o obavljenim revizijama. 1994. godina : II. dio [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995.
16 Izvješće o obavljenim revizijama. 1994. godina : III. dio [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995.
17 Kastav pametni grad : strategija razvoja 2017.- 2022. [e-dokument] / Grad Kastav ; Sense savjetovanje d.o.o.. - Kastav : Grad Kastav, 2014.
18 Komunikacijska strategija : urbana aglomeracija Zagreb [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
19 Konačni prijedlog zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
20 Krapinsko-zagorska županija : turistička auto-karta : touristische Auto-karte : tourist road-map [kartografska građa ] / Krapinsko-zagorska županija. - 1 : 110 000. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija [etc.], 1999.
21 Metodologija mjesečnog izvještaja o turistima i noćenjima TU-11 [tisak] / priredila Anka Javor ; urednik Jasna Crkvenčić-Bojić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1996. - (Metodološke osnove hrvatske statistike ; 13). ISBN 953-96602-4-6.
22 Međimurska županija : jedinica regionalne samouprave [tisak] / Međimurska županija. - Čakovec : Međimurska županija, 2006.
23 Međimurska županija : politički vodič [tisak] / Međimurska županija. - 5. izd. - Čakovec : Međimurska županija, 2011. ISBN 978-953-397480-96.
24 Plan digitalne transformacije Grada Krka [e-dokument] / Apsolon. - Krk : Grad Krk, 2019.
25 Plan Grada Koprivnica ; Karta Koprivničko-križevačka županija [kartografska građa] / Koprivničko-križevačka županija. - 1 : 150 000. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2004.
26 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi [tisak] / Međimurska županija, Ured župana. - 4. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Ured župana, 2007. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 978-953-97480-4-1.
27 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i državnoj upravi [tisak] / glavni urednik izdanja Zlatko Bacinger. - 2. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Odsjek za odnose sa javnošću, 2002. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-0-4.
28 Politički vodič kroz Međimursku županiju : tko je tko u županijskoj upravi i samoupravi [tisak] / glavni urednik izdanja Zlatko Bacinger. - 1. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Služba za odnose sa javnošću, 1999. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-0 4.
29 Politički vodič kroz Međimursku županiju [e-dokument] / Međimurska županija. - 7. izdanje. - Čakovec : Međimurska županija, Upravni odjel za poslove župana, 2014. ISBN 978-953-96235-1-5.
30 Politički vodič kroz Međimursku županiju [tisak] / glavni urednik Zlatko Bacinger. - 3. izd. - Čakovec : Međimurska županija, Odsjek za odnose sa javnošću, 2006. - (Biblioteka posebnih izdanja). ISBN 953-97480-2-X.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655