Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 ATM usluga [tisak] / Hrvatske telekomunikacije. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2001.
2 Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Maroje Lang... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istraživanja ; 21).
3 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
4 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca (2022) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
5 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
6 Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
7 Odluka o proceduri u blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. - Bjelovar : Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru, 2019.
8 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Državni arhiv u Rijeci. - Rijeka : Državni arhiv u Rijeci, 2014.
9 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Državni arhiv u Šibeniku. - Šibenik : Državni arhiv u Šibeniku, 2020.
10 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2017.
11 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu. - Zagreb : Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu, 2019.
12 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Veleučilište u Šibeniku. - Šibenik : Veleučilište u Šibeniku, 2019.
13 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, Ured predsjednika. - Zagreb : Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 2019.
14 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Visoki upravni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 2019.
15 Pravilnik o blagajničkom poslovanju [e-dokument] / Županijski sud u Zagrebu. - Zagreb : Županijski sud u Zagrebu, 2019.
16 Pravilnik o blagajničkom poslovanju Općine Hlebine [e-dokument] / Općina Hlebine, Općinska načelnica. - Hlebine : Općina Hlebine, 2019.
17 Pravilnik o blagajničkom poslovanju u Općini Preko [e-dokument] / Načelnik Općine Preko. - Preko : Općina Preko, 2019.
18 Pravilnik o blagajničkom poslovanju u Općinskom državnom odvjetništvu u Požegi [e-dokument] / Općinsko državno odvjetništvo u Požegi. - Požega : Općinsko državno odvjetništvo u Požegi, 2019.
19 Pravilnik o blagajničkom poslovanju Županijskog suda u Bjelovaru [e-dokument] / Županijski sud u Bjelovaru. - Bjelovar : Županijski sud u Bjelovaru, 2022.
20 Pravilnik o blagajničkom poslovanu Trgovačkog suda u Rijeci [e-dokument] / Trgovački sud u Rijeci. - Rijeka : Trgovački sud u Rijeci, 2021.
21 Procedura blagajničkog poslovanja [e-dokument] / Općinski sud u Đakovu. - Đakovo : Općinski sud u Đakovu, 2020.
22 Procedura o blagajničkom poslovanju Općinskog suda u Puli-Pola [e-dokument] / Općinski sud u Puli-Pola. - Pula-Pola : Općinski sud u Puli, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655