Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : završno izvješće [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
2 Akcijski plan za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama : izvršni sažetak [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
3 Akcijski plan za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine [e-dokument] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2018.
4 Centri za prihvat i predobradu opasnog otpada po županijama : podloga za izradbu cjelovitog sustava [tisak] / Agencija za posebni otpad - APO ; priredila Savka Kučar-Dragičević. - Zagreb : APO, 1995. ISBN 953-6157-47-0.
5 Company profile [e-dokument] / Croatian Environment Agency. - Zagreb : Croatian Environment Agency, [2014.].
6 Dan zaštite okoliša : 5. lipnja 2001. [tisak] = World environment day / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001.
7 Dan zaštite okoliša : 5. lipnja 2002. [tisak + e-dokument] = World environment day / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2002.
8 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina", NN-MU 008/2009).
9 Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun", NN-MU 008/2009).
10 Eko revija : glasilo Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost = Eco review : publication of the Environmental Protection and energy Efficiency Fund [tisak + e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2005-2013. ISSN 1845-5107. NE IZLAZI VIŠE!.
11 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost [tisak] / autor tekstova i komentara Vinko Mladineo. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2004.
12 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost [tisak] / autor tekstova i komentara Vinko Mladineo. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2005.
13 Fondzin : magazin Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2018- .
14 Godišnje izvješće Dubrovačko-neretvanske županije o provedbi plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i objedinjena izvješća jedinica lokalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije za ... godinu [e-dokument] / Dubrovačko-neretvanska županija. - Dubrovnik : Dubrovačko-neretvanska županija, 2017- .
15 Godišnje izvješće Grada Delnica o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2017.-2022. godine u ... [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Delnica. - Delnice : Grad Delnice, 2018.
16 Godišnje izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Trpinja za ... godinu [e-dokument] / Općina Trpinja. - Trpinja : Općina Trpinja, 2018-.
17 Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 2017. - 2022. godinu [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Brod Moravice. - Brod Moravice : Općina Brod Moravice, 2018.
18 Godišnje izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za ... godinu [e-dokument] / Grad Vrbovec. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2020-.
19 Godišnji plan rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2017- .
20 Godišnji plan rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2013.
21 Godišnji plan rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2014.
22 Godišnji plan rada Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 2016. godinu [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, 2015.
23 Gospodarenje građevnim otpadom koji sadrži azbest u 2019. godini : privremeno izvješće [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2020.
24 Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi - Pregled podataka za .... godinu [e-dokument] / Agencija za zaštitu okoliša. - Zagreb : Agencija za zaštitu okoliša, 2013- .
25 Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi - Pregled podataka za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2018-.
26 Gospodarenje muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi - Pregled podataka za .... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za okoliš i prirodu. - Zagreb : Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, 2015-.
27 Gospodarenje ostatnim pesticidima i njihovom ambalažom : skraćeni prikaz projekta [tisak] / priredila Savka Kučar-Dragičević. - Zagreb : APO-Agencija za posebni otpad, 1995.
28 Gospodarenje otpadom u radionicama za servisiranje i održavanje vozila : eko priručnik [tisak] / Agencija za zaštitu okoliša. - Zagreb : Agencija za zaštitu okoliša, 2012. ISBN 978-953-7582-06-7.
29 Informacija o mjerama provođenja Programa "Komunalno gospodarstvo" [e-dokument] / Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2013.
30 Informacija o projektu sanacije visoko onečišćenog područja "Sovjak" [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655