Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 [Okvirni program Europske unije za istra緄vanje i inovacije - Obzor 2020. : letak obzor4] [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, [2014.].
2 Communication and visibility guidelines : for EU funded projects under the Decentralised Implementation System without ex ante control : [CFCA visibility guidelines 2] [e-dokument] / Central Finance and Contracting Agency. - Zagreb : Central Finance and Contracting Agency, [2015.].
3 EU projekti grada Splita [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Splita. - Split : Grad Split, 2018.
4 Europski fondovi za organizacije civilnoga dru箃va u razdoblju 2014.-2020. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za udruge, [2014].
5 Financing of EU Rural Development, Fisheries and Wine Envelope Projects [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2014.
6 Glasnik [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom ruralnog razvoja, EU i me饀narodnu suradnju. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom ruralnog razvoja, EU i me饀narodnu suradnju, 2014- .
7 Godi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za razdoblje 2021. - 2024. za godinu .... [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021- .
8 Godi筺ji plan rada Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2022.
9 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2013.
10 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
11 Godi筺ji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
12 Godi筺ji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
13 Godi筺ji plan rada za 2019. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2019.
14 Grad Bjelovar - Godi筺jak 2017. / 2018. [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2018.
15 Guide to the EU funds for the forestry sector [e-dokument] / authors: Victoria Jane Primhak ; Domagoj Troha. - Zagreb : Croatian Chamber of Forestry and Wood Technology Engineers, 2015.
16 HGK - EU Info [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora - HGK, Centar za EU. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora - HGK, Centar za EU, 2013-.
17 Hrvatska u Europi, Europa za Hrvatsku [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011. ISBN 978-953-6758-97-5.
18 Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih me饀narodnih izvora na podru鑚u Me餴murske 緐panije [e-dokument] / Me餴murska 緐panija. - 萢kovec : Me餴murska 緐panija, 2015.
19 Informacija o provedbi Strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. - 2020. [e-dokument] / Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu. - Rijeka : Grad Rijeka, 2018.
20 Informacija o statusu projekta "Kulturno-turisti鑛a ruta Putovima Frankopana" prijavljenog na natje鑑j Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne ba箃ine" [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za kulturu, sport i tehni鑛u kulturu. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2017.
21 Informacije za korisnike bespovratnih sredstava EU fondova 2014.-2020. : operativni program, Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2018.
22 Informativno-obrazovni centar : moduli [tisak] / Sredi筺ji dr綼vni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, 2011. ISBN 978-953-7443-16-0.
23 Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
24 Intervencijski plan Grada Benkovca [e-dokument] / Grad Benkovac. - [Benkovac] : Grad Benkovac, [2017].
25 Intervencijski plan Grada Knina [e-dokument] / Grad Knin. - Knin : Grad Knin, 2016.
26 Intervencijski plan Grada Petrinje [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, 2017.
27 Izvje规e o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske 緐panije na pripremi i provedbi EU projekata [26.rujna] [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2016.
28 Izvje规e o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske 緐panije na pripremi i provedbi EU projekata [27.o緐jka] [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2017.
29 Izvje规e o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske 緐panije na pripremi i provedbi EU projekata [28.velja鑕] [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2017.
30 Izvje规e o aktivnostima upravnih tijela Primorsko-goranske 緐panije na pripremi i provedbi EU projekata ; Izvje规e o ocijenjenim projektnim prijedlozima temeljem upute o prikupljanju i ocjenjivanju projektnih prijedloga u Primorsko-goranskoj 緐paniji [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655