Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Akcijski plan raspisivanja javnih poziva za podnošenje prijava za znanstvene projekte za srpanj 2013. - srpanj, 2014. godine [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - [Zagreb] : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
2 Alternativni izvori financiranja kulture : pregled međunarodnih fondacija i programa [tisak] / Olinka Vištica. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2003. - (Biblioteka Kulturni razvitak : Mala edicija ; knj.1). ISBN 953-6240-14-9.
3 Analiza stanja u malom gospodarstvu [tisak] / Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo. - Zagreb : Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, 2003.
4 Dodatak Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica, u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu (Decentralizirano upravljanje) - (Uredba o objavi Dodatka Sporazumu o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica, u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, NN-MU 013/2009).
5 Europa i globalno informacijsko društvo : preporuke Europskom vijeću [tisak] / Europska komisija ; urednik Predrag Pale. - 2. izd. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-6755-01.
6 Financiranje malih i srednjih poduzetnika u suradnji s leasing društvima [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
7 Financiranje sporta u Republici Hrvatskoj s usporednim prikazom financiranja u Europskoj uniji : (lektorirana verzija) : Istraživački projekt [e-dokument] / Autori: Mihaela Bronić... [et al.]. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
8 Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske [tisak] / Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Fond za regionalni razvoj, 2002.
9 From barriers to bridges : reimagining Croatian cultural policy [tisak] / report of a European group of experts by Charles Landry. - Strasbourg ; Zagreb : Ministry of Culture of the Republic of Croatia : Institute for International Relations : Council of Europe, Council for Cultural Co-operation, 1999. ISBN 953-6096-16-1.
10 Godišnji izvještaj o provedbi programskog ugovora ak. godina 2018./2019. [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2019.
11 Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan za .... godinu [e-dokument] / Općina Pićan. - Pićan : Općina Pićan, 2022-.
12 Hagenin monitor [tisak] / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, 2002-2005. NE IZLAZI VIŠE!.
13 Health care reform : strategy and plan for the reform of the health care system and health insurance of the Republic of Croatia [tisak] / Ministry of Health of the Republic of Croatia. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, 2000.
14 Hrvatska kulturna politika : od prepreka do mostova : izvještaj grupe europskih stručnjaka [tisak] / uredio Charles Landry. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-6240-04-1.
15 Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014. - 2020. : upute za korisnike sredstava [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
16 Izvješća o radu Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u razdoblju od 24. travnja 2001. do 15. studenoga 2004. godine / [Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
17 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2009. godini [e-dokument] / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
18 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu / [ZastupnikTomislav Kovačević, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
19 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
20 Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2017. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
21 Izvješće o provedbi Plana razminiranja hrvatskog državnog prostora i utrošenim financijskim sredstvima za 2003. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Hrvatski centar za razminiranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
22 Izvješće o provedbi Programa razvoja poduzetničkih zona 2004. - 2007. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/052] Pedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-25] : prilozi za raspravu).
23 Izvješće o radu inspekcijskih službi za 1997. godinu / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
24 Izvješće o reformi sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
25 Izvori financiranja trgovačkog društva Brijuni Rivijera d.o.o. [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2014.
26 Izvori sredstava Agencije za elektroničke medije i Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije ; Vijeće za elektroničke medije. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, [2015].
27 Književne manifestacije : pregled odbijenih programa [04.04.2012.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2012.
28 Književni programi knjižara : pregled odbijenih programa [04.04.2012.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2012.
29 Književni programi knjižara : pregled programa : status: odbijen, [3. 5. 2012.] [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2012.
30 Književno stvaralaštvo : pregled odbijenih programa : 2014. [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655