Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza makroekonomskih i financijskih kretanja poduzetnika Grada Zagreba u 2018. godini. [e-dokument] / Grad Zagreb, Ured za demografiju. - Zagreb : Grad Zagreb, 2019.
2 Analiza makroekonomskih i financijskih kretanja poduzetnika Grada Zagreba u 2020. godini. [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2022.
3 Consolidated annual financial statements and Independent Auditor's Report for the year 2018 [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2018.
4 Consolidated financial statements for the first half of the 2018 : management board's report on financial position and analysis of business results - report of the management [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2018.
5 Financial conditions and economic activity [tisak + e-dokument] / Mirna Dumičić and Ivo Krznar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2013. - (CNB working papers ; 37).
6 Financijski uvjeti i gospodarska aktivnost [tisak + e-dokument] / Mirna Dumičić i Ivo Krznar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. - (HNB Istraživanja ; 40). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
7 Godišnje financijsko izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2002. godinu [davanje mišljenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/046] Četrdeset šesta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-13] : prilozi za raspravu).
8 Godišnje izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za godinu ... / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
9 Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za fiziku u akademskoj .../... godini [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za fiziku, 2013-.
10 Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za kemiju u akademskoj .../... godini [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju, 2012-.
11 Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za matematiku u akademskoj .../... godini [e-dokument] / Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za matematiku. - Osijek : Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Odjel za matematiku, 2013-.
12 Godišnje izvješće o radu i poslovanju Odjela za matematiku, akademska godina ... [e-dokument] / Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2016- .
13 Godišnje izvješće o radu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga za ... godinu [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, [2014]- .
14 Godišnje izvješće o radu za ... godinu [e-dokument] / Državni zavod za mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za mjeriteljstvo, 2017- .
15 Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2009. godinu [e-dokument] / [Hrvatska baka za obnovu i razvitak, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
16 Hagenin bilten : bilten Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja [tisak] = Hagena bulletin : Bulletin of Agency for supervision of pension funds and insurance / Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja. - Zagreb : Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja, 2002-2005 . ISSN 1333-8773. NE IZLAZI VIŠE!.
17 Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2013. [e-dokument] / Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti. - Čakovec : Međimurska županija, 2014.
18 Informacija o gospodarstvu Međimurske županije u 2014. [e-dokument] / Međimurska županija, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti. - Čakovec : Međimurska županija, 2015.
19 Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obaveza i potraživanja u općini Bebrina sa stanjem 31. prosinca 2019. godine [e-dokument] / Općina Bebrina. - Bebrina : Općina Bebrina, 2020.
20 Izvješće o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 2003. godini (sažetak) / [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/08] Osma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-06-07 / 2004-06-15] : prilozi za raspravu).
21 Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
22 Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
23 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
24 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
25 Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. : davanje mišljenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
26 Izvješće o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za 2003. godinu / [Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnogijski razvoj Republike Hrvatske, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/06] Šesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-04-21 / 2004-04-30] : prilozi za raspravu).
27 Macroprudential Diagnostics [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017- .
28 Makroprudencijalna dijagnostika [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017- .
29 Poslovno izvješće o radu Fonda za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, za 2008. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/76] Sedamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-02] prilozi za raspravu).
30 Pregled gospodarstva Vukovarsko-srijemske županije [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655