Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 12. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku o prijedlogu Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
2 12th Position paper of the Fiscal Policy Commission on the State Budget Proposal and financial plans for extra-budgetary users for the year 2017 and projections for 2018 and 2019 [e-dokument] / Croatian Parliament, Fiscal Policy Commission. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2016.
3 [Drugi rebalans Financijskog plana Hrvatske zaklade za znanost za 2014. godinu] [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2014.
4 [Financijski plan Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara za 2015. godinu] [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2014.
5 [Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2013.
6 [Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Kopački rit" za prva tri mjeseca 2016. godine] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopački rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 2015.
7 [Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Medvednica" za 2014. godinu] [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Medvednica". - Zagreb : Javna ustanova "Park prirode Medvednica", 2013.
8 [Financijski plan NSK za 2014. i projekcijama za 2015. i 2016. : [1.dio]] [e-dokument] / Nacionalna i sveučilišna knjižnica. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, [2014.].
9 [Financijski plan za 2013. s projekcijama za 2014. i 2015.] [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, [2012].
10 [Plan sredstava za 2015. Dvor Trakošćan] [e-dokument] / Dvor Trakošćan. - [Trakošćan] : Dvor Trakošćan, [2014].
11 [Proračun za 2017.] [e-dokument] / Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. - [Zagreb] : Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, [2016].
12 Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera [e-dokument] / Općina Molve, Općinsko vijeće. - Molve : Općina Molve, 2020.
13 Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera [e-dokument] / Općina Stubičke Toplice. - Stubičke Toplice : Općina Stubičke Toplice, 2019.
14 Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera [e-dokument] / Grad Čazma. - Čazma : Grad Čazma, 2021.
15 Annual debt report and public management strategy [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2006.
16 Bilten Središnje harmonizacijske jedinice [e-dokument] / Ministarstvo financija, Državna riznica, Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014- .
17 Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, snimanje, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenja arhivskog gradiva [e-dokument] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 2022.
18 Drugi Rebalans Financijskog plana - Plan prihoda za 2015. godinu i procjena za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
19 Finacijski plan za 2020. godinu Državne škole za javnu upravu nakon izmjena, dopuna i preraspodjela [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - Zagreb : Državna škola za javnu upravu, 2020.
20 Financijski plan Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje 2020. i projekcije za 2021 i 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2020.
21 Financijski izvještaj i Financijski plan za razdoblje 01.01.2014. - 01.01.2015. [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, [2015].
22 Financijski izvještaj za razdoblje [od] 01.01.2013. do 31.12.2013. ; Financijski plan za razdoblje [od] 01.01.2013. do 31.12.2013. [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, [2014.].
23 Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2019. do 30. 09. 2019.. ; Financijski plan za razdoblje od 01.01.2020.. do 31.12.2020. [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, [2021].
24 Financijski plan 2023., projekcije za 2024. i 2025. [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Velebit". - Gospić : Javna ustanova "Park prirode Velebit", 2022.
25 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Velebit" za 2020. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Velebit". - Gospić : Javna ustanova "Park prirode Velebit", 2019.
26 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Velebit" za 2022. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Velebit". - Gospić : Javna ustanova "Park prirode Velebit", 2021.
27 Financijski plan Javne ustanove "Park prirode Velebit" za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Velebit". - Gospić : Javna ustanova "Park prirode Velebit", 2021.
28 Financijski plan (Institut za povijest umjetnosti) za 2014. i projekcija plana za 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, [2014].
29 Financijski plan (IT) 2014-2016 proračunskog korisnika državnog proračuna [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, [2015].
30 Financijski plan (IT) za 2013. [e-dokument] / Institut za turizam. - Zagreb : Institut za turizam, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655