Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Dvostrani sporazum između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma između Republike Hrvatske i Španjolske agencije za osiguranje i kreditiranje izvoza (CESCE) o reprogramiranju vanjskog duga Republike Hrvatske , NN-MU 008/1996).
2 Dvostrani sporazum o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima - (Zakon o potvrđivanju Dvostranog sporazuma o konsolidaciji otplate vanjskog duga Vlade Republike Hrvatske nizozemskim vjerovnicima, NN-MU 012/1996).
3 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt dovršetka autoceste na koridoru X u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
4 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za financiranje Projekta izgradnje plinovodnog sustava u Republici Hrvatskoj, investitora Plinacro d.o.o. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
5 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt energetske učinkovitosti [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/05] Peta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-03-24 / 2004-04-02] : prilozi za raspravu).
6 Memorandum između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma između Vijeća ministara Republike Albanije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Republike Srbije, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne Gore o namiri duga Republike Albanije po osnovi obračuna vezanih uz robnu razmjenu između Republike Albanije i bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, NN-MU 005/2011).
7 Memorandum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ - (Uredba o objavi Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Hrvatske, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o reguliranju uzajamnih financijskih potraživanja po obračunima vezanim uz robnu razmjenu između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, NN-MU 005/2005).
8 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - Terminal za rasuti teret u Luci Ploče" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
9 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt sanacije autocesta u Republici Hrvatskoj, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za "Projekt integracije trgovine i transporta - terminal za rasuti teret u luci Ploče" s Konačnim prijedlogom Zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/04] Četvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-07] prilozi za raspravu).
11 Sporazum između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o konsolidaciji i reprogramiranju dugova koje je odobrila ili garantirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o konsolidaciji i reprogramiranju dugova koje je odobrila ili garantirala Vlada Sjedinjenih Američkih Država i njene agencije, NN-MU 008/1996).
12 Sporazum između SIV-a Skupštine SFRJ i Vlade Kraljevine Švedske o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period 1. travnja 1988. do 30. lipnja 1989. godine - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
13 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma i Amandmana uz Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o konsolidaciji i reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt, NN-MU 003/1997).
14 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o konsolidaciji duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, NN-MU 003/1997).
15 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o preuzimanju i reprogramiranju vanjskog duga - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o preuzimanju i reprogramiranju vanjskog duga, NN-MU 011/1996).
16 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o konsolidaciji duga Republike Hrvatske, NN-MU 001/2006).
17 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švicarske Konfederacije o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Švicarske Konfederacije o reprogramiranju dugova Republike Hrvatske, NN-MU 008/1996).
18 Sporazum o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o dugovima između Ujedinjenog Kraljevstva i Hrvatske, broj 1 (1995), NN-MU 012/1996).
19 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
20 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
21 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
22 Sporazum o konsolidaciji duga SFRJ - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
23 Sporazum o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Trg Meeus 40, Bruxelles, Belgija - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o konsolidaciji između Vlade Republike Hrvatske i Ureda National du Ducroire, Trg Meeus 40, Bruxelles, Belgija, NN-MU 012/1996).
24 Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za 1984 - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
25 Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 1. siječnja 1985. do 15. svibnja 1986 - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
26 Sporazum o konsolidaciji jugoslavenskog duga za period od 16. svibnja 1986. do 31. ožujka 1988 - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
27 Sporazum o reorganizaciji dugova između Republike Hrvatske koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Osterreichische Kontrollbank AG, Beč, koja zastupa Republiku Austriju u skladu sa Zakonom o unapređenju izvoza iz 1981. godine - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reorganizaciji dugova, između Republike Hrvatske, koju zastupa Ministarstvo financija za i u ime Vlade Republike Hrvatske i Oesterreichische Kontrollbank AG, Beč, koja zastupa Republiku Austriju u skladu sa Zakonom o unapređenju izvoza iz 1981. godine, NN-MU 009/1996).
28 Sporazum o reprogramiranju dugova između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o reprogramiranju dugova, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske, NN-MU 009/1996).
29 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske prema Kraljevini Danskoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o konsolidaciji dugova Republike Hrvatske prema Kraljevini Danskoj, NN-MU 008/1998).
30 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o reprogramiranju hrvatskog duga - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Švedske o reprogramiranju hrvatskog duga, NN-MU 006/1998).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655