Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014.
2 Financijski nadzor [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori izme饀 Republike Hrvatske i Europske unije : o 鑕mu se pregovara?).
3 Izvje规e o obavljenom nadzoru godi筺jeg financijskog poslovanja i godi筺jih financijskih izvje箃aja za ... politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe bira鑑 [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2021- .
4 Izvje规e o provedenim nadzorima za jednogodi筺ji nadzorni ciklus 2019/2020. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
5 Izvje规e o provedenim nadzorima za jednogodi筺ji nadzorni ciklus 2020/2021. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2021.
6 Javna objava bonitetnih i ostalih zahtjeva HPB Grupe kreditnih institucija za 2014. [e-dokument] / Hrvatska po箃anska banka. - Zagreb : Hrvatska po箃anska banka, 2015.
7 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2018.prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim podru鑚ima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
8 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2020. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim podru鑚ima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
9 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2021. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim podru鑚ima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
10 Plan rada Hrvatske narodne banke za 2022. prema zadacima, strategijskim ciljevima i strategijskim podru鑚ima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
11 Priru鑞ik za pra鎒nje financiranih projekata : (na snazi od 1. velja鑕 2022. godine) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 202.
12 Priru鑞ik za pra鎒nje financiranih projekata : (na snazi od 25. o緐jka 2022. godine) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2020.
13 Priru鑞ik za pra鎒nje financiranih projekata : za projekte financirane nakon 2013. godine [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2020.
14 Strate筴i plan za razdoblje 2020.-2022. : HANFA [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2019].
15 Uputa za izradu i dostavljanje datoteke statisti鑛og i bonitetnog izvje规a [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008.
16 Uputa za statisti鑛o i bonitetno izvje规ivanje [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655