Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza potreba i sposobnosti kibernetičkog djelovanja na razini RH [e-dokument] / Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost, 2018.
2 Annual activity report of the Croatian post and Electronic Communications Agency for ... [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, 2009- .
3 Annual work programme of the Croatian Post and Electronic Communications Agency for ... [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency, The Council of the Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, 2010- .
4 FINA - financijska agencija : company profile [tisak] - Zagreb : Financijska agencija, [2002].
5 FINA : profil kompanije : company profile [e-građa] - Zagreb : Financijska agencija, [2006].
6 Financijska pismenost [2020] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2020.
7 Financijska pismenost [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2021]. ISBN 978-953-8069-06-2.
8 Financijska pismenost [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2018.
9 Godišnja analiza predstavki : 2011 [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sektor za suradnju i unaprjeđenje poslovanja, Odjel za informiranje, edukaciju i zaštitu potrošača . - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
10 Godišnji program rada Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2009- .
11 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 9. "Financijske usluge" [e-dokument]
12 Konačni prijedlog zakona o kreditnim institucijama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
13 Odluka o davanju suglasnosti Povjerenstvu za izradu prijedloga mjerila za ostvarivanje prava zaposlenika i ranije zaposlenih u društvima HT - Hrvatske telekomunikacije d.d., Hrvatskim poštama d.d., te ranije zaposlenima u javnom poduzeću poštanskog i telekomunikacijskog prometa HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije, pod posebnim pogodnostima, za raspisivanje i provedbu pozivnog natječaja za obavljanje financijskih usluga (poslova agenta) : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/272] Dvjesto sedamdeset i druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-08] prilozi za raspravu).
14 Očitovanje na primjedbe dobivene tijekom javne rasprave na Nacrt Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2014.].
15 Poslovni plan 2023. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
16 Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pročišćeni tekst [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2015.
17 Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2021.
18 Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja Hrvatska banka za obnovu i razvitak [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019-2022.
19 Proizvodi i usluge [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
20 Terminski plan Hrvatskog sustava velikih plaćanja [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016.
21 Ugovor o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 017/1997).
22 Uputa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pročišćeni tekst [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2015.
23 Uputa Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2021.
24 Uputa za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011.
25 Uputa za operativne postupke Hrvatskog sustava velikih plaćanja [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016.
26 Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društva [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
27 Uputa za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društva [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655