Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Are Shadow Banks Hiding in Croatia as Well? [e-dokument] / Mirna Dumičić, Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 20).
2 Englesko-hrvatski glosar bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga [tisak + e-dokument] / Ante Babić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2005. ISBN 953-7010-49-X.
3 FINA - financijska agencija : company profile [tisak] - Zagreb : Financijska agencija, [2002].
4 FINA : profil kompanije : company profile [e-građa] - Zagreb : Financijska agencija, [2006].
5 Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [davanje mišljenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
6 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [e-dokument] / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
7 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2004. / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
8 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za ... godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
9 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2003. godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
10 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2005. godinu : davanje mišljenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
11 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2006. godinu / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
12 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu / [Financijska agencija (FINA), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
13 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2008. godinu [e-dokument] / [Nadzorni odbor Financijske agencije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
14 Hrvatska i međunarodne financijske institucije : svjetska pravila usmjeravanja razvoja [tisak] / Dušanka Franičević-Grubić... [et al.]. - Zagreb : Institut za međunarodne odnose-IMO, 1996. - (Biblioteka Studije i istraživanja IMO). ISBN 953-6069-07-2.
15 Hrvatska narodna banka [tisak] = Croatian National Bank - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1997.
16 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka i štedionica u 1999. godini : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 2000.
17 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka i štedionica u 2000. godini : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 2001.
18 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica i ostalih financijskih institucija u razdoblju 1.-12.1998. : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1999.
19 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica i ostalih financijskih institucija u razdoblju I.-VI. 1998. : - prema podacima polugodišnjih statističkih izvještaja - [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1998.
20 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica i ostalih financijskih institucija u razdoblju I.-VI. 1997. : - prema podacima polugodišnjih statističkih izvještaja - [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1997.
21 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica i ostalih financijskih institucija u razdoblju I.-VI. 1996. : - prema podacima polugodišnjih statističkih izvještaja - [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1996.
22 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica i ostalih financijskih institucija u razdoblju I.-VI. 1995. : prema podacima polugodišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1995.
23 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica, ostalih financijskih institucija i društava za osiguranje u razdoblju 1.-12.1996. : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1997.
24 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica, ostalih financijskih institucija i društava za osiguranje u razdoblju 1.-12.1994. : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1995.
25 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica, ostalih financijskih institucija i društava za osiguranje u razdoblju 1.-12.1997. : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1998.
26 Informacija o osnovnim financijskim rezultatima poslovanja banaka, štedionica, ostalih financijskih institucija i društava za osiguranje u razdoblju 1.-12.1995. : prema podacima godišnjih statističkih izvještaja [tisak] / Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb. - Zagreb : Zavod za platni promet, Središnji ured Zagreb, 1995.
27 Konačni prijedlog zakona o institucijama za elektronički novac [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
28 Konačni prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
29 Konačni prijedlog zakona o tržištu kapitala [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
30 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655