Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Bezgotovinske platne transakcije : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019-.
2 Cashless payment transactions : payment statistics .... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019-.
3 Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [davanje mišljenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
4 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [e-dokument] / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
5 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2004. / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
6 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za ... godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
7 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2003. godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
8 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2005. godinu : davanje mišljenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
9 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2006. godinu / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
10 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu / [Financijska agencija (FINA), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
11 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2008. godinu [e-dokument] / [Nadzorni odbor Financijske agencije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
12 Izvještaj o bezgotovinskim platnim transakcijama u Republici Hrvatskoj za ... godinu : statistika platnog prometa [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor platnog prometa, Direkcija za nadzor platnog prometa. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016.
13 Konačni prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
14 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
15 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
16 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
17 Payment Cards and Card Transactions : payment statistics... [e-dokument] / Croatian National Bank, Publishing Department. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1849-8930.
18 Payment Transactions and Accounts : payment statistics... [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016- . ISSN 2459-8585.
19 Platne kartice i kartične transakcije : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1849-790X.
20 Platne transakcije i računi : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016-. ISSN 2459-8097.
21 Pravila Središnje depozitarne agencije [e-dokument] / Središnja depozitarna agencija. - Zagreb : Središnja depozitarna agencija, 2003.
22 Pravilnik o izvršavanju naloga [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2012.
23 Prijedlog odluke o uplati sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu u temeljni kapital, subvenciju kamata i udio u kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/09] Deveta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-03-11] : prilozi za raspravu).
24 Prijedlog zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
25 Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
27 Report on cashless payment transaction in the Republic of Croatia for ... : payment statistics [e-dokument] / Croatian National Bank, Payment Operations Area, Payment Operations Supervision Department. - [Zagreb] : Croatian National Bank, 2015- .
28 Smjernice za analizu i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije i kreditne unije [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2009.
29 Smjernice za provedbu postupka procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke pri prijenosu novca putem poštanskih novčanih uputnica [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
30 Smjernice za provedbu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za posrednike u sektoru prometa nekretnina [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, Financijski inspektorat, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655