Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Are Shadow Banks Hiding in Croatia as Well? [e-dokument] / Mirna Dumičić, Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 20).
2 Effectiveness of Macroprudential Policies in Central and Eastern European Countries [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2017. - (CNB working papers ; 48).
3 Exposure of the Private Non-financial Sector to Interest Rate Risk: Analysis of Results of the Survey on Interest Rate Variability [e-dokument] / Mate Rosan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 24).
4 Financial stability [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2008- . ISSN 1846-9264.
5 Financial Stability Indicators - the Case of Croatia [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2015. - (CNB working papers ; 43).
6 Financijska stabilnost [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008- . ISSN 1846-9256.
7 Hrvatski indeks sistemskog stresa (HISS) [e-dokument] / Ervin Duraković. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (HNB Istraživanja ; 61).
8 Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini [e-dokument] / Vijeće za financijsku stabilnost. - Zagreb : Vijeće za financijsku stabilnost, 2016- .
9 Persistence of Euroisation in Croatia [e-dokument] / Mirna Dumičić, Igor Ljubaj and Ana Martinis. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (CNB surveys ; 31). ISSN 1334-0131 (online).
10 Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj [e-dokument] / Mirna Dumičić, Igor Ljubaj, Ana Martinis. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 37). ISSN 1334-0085.
11 Pokazatelji financijske stabilnosti - primjer Hrvatske [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Istraživanja ; 46). ISSN 1334-0077 (online).
12 Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize - uloga tokova kapitala [e-dokument] / Mislav Brkić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Pregledi ; 46). ISSN 1334-0085 (online).
13 Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj [e-dokument] / Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (HNB Pregledi ; 28). ISSN 1334-0085.
14 Smjernice o okolnostima koje mogu predstavljati dodatnu prijetnju financijskoj stabilnosti i utjecati na djelotvornost instrumenata prodaje [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
15 Strategija partnerstva s Republikom Hrvatskom za fiskalne godine 2009.-2012. [e-dokument] / Međunarodna banka za obnovu i razvoj, Odsjek za srednju Europu i baltičke zemlje, Regija Europe i srednje Azije. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
16 Tromjesečni projekcijski model za Hrvatsku [e-dokument] / Nikola Bokan, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. - (HNB Pregledi ; 43). ISSN 1334-0085.
17 Ugovor o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Europskog stabilizacijskog mehanizma između Kraljevine Belgije, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Portugalske Republike, Republike Slovenije, Slovačke Republike i Republike Finske, NN-MU 002/2023).
18 Učinkovitost makroprudencijalnih politika u zemljama Srednje i Istočne Europe [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Istraživanja ; 48). ISSN 1334-0077 (online).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655