Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Godi筺je izvje规e o radu za ... : Republika Hrvatska Ministarstvo financija u vezi sa zada鎍ma propisanim zakonom o reviziji ("Narodne novine", br. 127/2017) i Uredbom (EU) br. 537/2014 Europskog parlamenta i Vije鎍 od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage odluke komisije 2005/909/EZ [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2019-.
2 Godi筺ji financijski izvje箃aji i izvje箃aj neovisnog revizora za ..... godinu [e-dokument] / Glavni ured Hrvatske turisti鑛e zajednice. - Zagreb : Hrvatska turisti鑛a zajednica, 2018-.
3 Godi筺ji financijski izvje箃aji i Izvje规e neovisnog revizora za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2018- .
4 Interni pravilnik o unutarnjoj reviziji ureda i slu綽i Vlade Republike Hrvatske [e-dokument] / Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske, 2019.
5 Izvje规e o obavljenim provjerama provedbe danih preporuka za revizije u鑙nkovitosti i financijske revizije kod trgova鑛ih dru箃ava [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2018.
6 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za mobilnost i programe za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
7 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog veterinarskog instituta za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
8 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za elektroni鑛e medije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
9 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Agencije za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
10 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Dr綼vne uprave za za箃itu i spa筧vanje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
11 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Dr綼vnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
12 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Dr綼vnog zavoda za statistiku za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
13 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji HAMAG BICRO - Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
14 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske Agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
15 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
16 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Hrvatskog audiovizualnog centra za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
17 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Instituta Ru餰r Bo筴ovi za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
18 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Sredi筺je agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
19 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Sredi筺jeg registra osiguranika za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2017-.
20 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije : (2001.) [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, [2002].
21 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : prosinac 2003. - rujan 2004. [e-gra餫] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2004.
22 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije : listopad 2001. - rujan 2004. [e-gra餫] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2004.
23 Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, [2003].
24 Pravilnik o radu Revizijskog odbora [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2018.
25 Project financial statement and designated account statement together with independet auditor's reports for the year ended 31 December 2020 [e-dokument] / H Putni鑛i prijevoz. - Zagreb : H Putni鑛i prijevoz, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655