Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Akcijski plan uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske do konca 2008. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/225] Dvjesto dvadeset peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-04-05] prilozi za raspravu).
2 Audit in Croatia [tisak] / Croatian Investment Promotion Agency - CIPA. - Zagreb : CIPA, 1999.
3 Bilten unutarnjih revizora u javnom sektoru [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor, Sektor za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012- .
4 Development strategy of public internal financial control in the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of Finance. - Zagreb : Ministry of Finance, 2005.
5 Državni ured za reviziju : 1994. - 2004. [tisak] / glavna urednica Biserka Čoh Mikulec. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2004. ISBN 953-97283-2-0.
6 Državni ured za reviziju [e-građa] = The State Audit Office of Republic of Croatia / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2006. ISBN 953-97283-2-0.
7 Državni ured za reviziju [tisak] / odgovorni urednik Hrvoje Kordić. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1997. ISBN 953-97283-0-4.
8 Finpol : glasilo Financijske policije Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijska policija. - Zagreb : Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Financijska policija, 1994-2001. ISSN 1331-4246. NE IZLAZI VIŠE!.
9 Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [davanje mišljenja Hrvatskome saboru] [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
10 Godišnje Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2007. godinu [e-dokument] / Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/26] Dvadesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-12] prilozi za raspravu).
11 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2002. godini [e-dokument] / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
12 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije u 2004. / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
13 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za ... godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
14 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2003. godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
15 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2005. godinu : davanje mišljenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
16 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2006. godinu / [Financijska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
17 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2007. godinu / [Financijska agencija (FINA), izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
18 Godišnji izvještaj o poslovanju Financijske agencije za 2008. godinu [e-dokument] / [Nadzorni odbor Financijske agencije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
19 Godišnji plan unutarnje revizije u Ministarstvu pravosuđa za 2018. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za unutarnju reviziju. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, Samostalna služba za unutarnju reviziju, 2017.
20 Godišnji plan unutarnje revizije za ... godinu [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2015-.
21 Godišnji plan unutarnje revizije za 2015. godinu [e-dokument] / Državni ured za upravljanje državnom imovinom. - Zagreb : Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 2014.
22 Godišnji plan unutarnje revizije za 2016. godinu [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Samostalni odjel za unutarnju reviziju Sveučilišta. - Osijek : Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Samostalni odjel za unutarnju reviziju Sveučilišta, 2016.
23 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 32. "Financijski nadzor" [e-dokument]
24 Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini [e-dokument] / Vijeće za financijsku stabilnost. - Zagreb : Vijeće za financijsku stabilnost, 2016- .
25 Izvješća o obavljenim revizijama za 2003. ; Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2004. [e-građa] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2004.
26 Izvješća revizije pretvorbe i privatizacije [e-građa] - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2003.
27 Izvješće DORH-a o poduzetim državnoodvjetničkim radnjama radi utvrđivanja kaznenih djela i prekršaja povodom izvješća Državnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama u 2011. prema zaključku Hrvatskog sabora od 8. ožujka 2012. [e-dokument] / Državno odvjetništvo. - Zagreb : Državno odvjetništvo, 2012.
28 Izvješće o izvršavanju financijskog plana Fonda za razvoj i zapošljavanje - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
29 Izvješće o obavljenim revizijama : posebni dio : finacijske revizije za 2009. godinu za Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2010.
30 Izvješće o obavljenim revizijama [tisak] - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1994-2002 .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655