Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 A Brief Introduction to the World of Macroprudential Policy [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2015. - (CNB surveys ; 18).
2 An analysis of housing finance models in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 12).
3 Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog i Procjena vrijednosti koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Jastrebarskog [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2015.
4 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Nove Gradiške u 2007. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
5 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske u 2007. po gradovima/općinama [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
6 Analiza financijskog poslovanja HFP-a [e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/074] Sedamdeset četvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-11-17] : prilozi za raspravu).
7 Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini [e-dokument] / Agencija za elektroničke medije ; Ekonomski institut. - Zagreb : Agencija za elektroničke medije, 2016.
8 Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 18). ISSN 1332-2168.
9 Analiza osnovnih financijskih rezultata poduzetnika Osječko-baranjske županije za razdoblje ... mjeseca ... g. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Osijek, 2003- .
10 Analiza poslovanja poduzetnika Hrvatske djelatnosti trgovine na veliko i malo namještajem za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 30. lipnja 2008. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
11 Analiza poslovanja poduzetnika prijevoza, skladištenja i veza RH u 2007. godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
12 Analiza poslovanja poduzetnika trgovine na malo obućom i proizvodima od kože u 2007. godini : prema obrađenim podacima godišnjih financijskih izvještaja zaprimljenih u Registar godišnjih financijskih izvještaja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
13 Analiza poslovanja poduzetnika trgovine Republike Hrvatske u 2007. godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
14 Analiza poslovanja stambenih štedionica: rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006. - (HNB Pregledi ; 23).
15 Dopunski materijal o izvršenju financijskog plana Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske za 2002. godinu - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
16 Dopunsko izvješće o poslovanju Vijeća za telekomunikacije u 2002. godini, stanju u Vijeću za telekomunikacije kao i o problemima u poslovanju - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
17 Godišnji financijski izvještaji HBOR-a za 2009. godinu [e-dokument] / [Hrvatska baka za obnovu i razvitak, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
18 Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini [e-dokument] / Vijeće za financijsku stabilnost. - Zagreb : Vijeće za financijsku stabilnost, 2016- .
19 Izvješće o izvršenju programa za 2001. i 2002., plan za 2003. godinu za autocestu Rijeka - Zagreb i autocestu u Istri, te izvješće o preuzetim kreditima i izdatim jamstvima za izgradnju i održavanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
20 Komparator troškova javnog sektora : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 3).
21 Konačni prijedlog zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/032] Trideset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-02-27] : prilozi za raspravu).
22 Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. - (HNB Pregledi ; 26). ISSN 1334-0085.
23 Poslovanje gospodarstva Primorsko - goranske županije u 2007. godini (1.-6.2007. i trendovi) [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - Rijeka : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka, 2007.
24 Poslovanje gospodarstva Primorsko - goranske županije u 2007. godini i u 1. kvartalu 2008.g [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - Rijeka : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka, 2008.
25 Poslovanje poduzetnika građevinarstva Republike Hrvatske u 2007. godini [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
26 Pravilnik o radu službe interne revizije [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2012.
27 Strateški razvojni program (PUR) grada Bakra 2015. - 2020. : izvješće o provedbi za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Grad Bakar. - Bakar : Grad Bakar, 2018.
28 Strateški razvojni program (PUR) grada Bakra 2015. - 2020. : izvješće o provedbi za 2019. godinu [e-dokument] / Grad Bakar. - Bakar : Grad Bakar, 2020.
29 Što smo radili protekle 4 godine? : izvješće o ostvarivanju Programa rada i poslovanja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost [tisak + e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655