Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 [Pharmaceuticals and biotechnology in Croatia : attractive investment opportunities] [e-građa] / [Trade and Investment Promotion Agency]. - [Zagreb] : [Trade and Investment Promotion Agency], [2007].
2 Konačni prijedlog zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
3 Konačni prijedlog zakona o ljekarništvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/34] Trideset četvrta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-07] : dnevni red).
4 Konvencija o izradi europske farmakopeje - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
5 Odluka o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-m ; Ljekarnički postupci ; Vremenski normativi ; Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2008. - (Biblioteka Varia ; 1).
6 Pharmaceuticals and biotechnology in Croatia : attractive investment opportunities [e-građa] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, [2007].
7 Pharmaceuticals and biotechnology in Croatia : attractive investment opportunities [tisak + e-dokument] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, [2007].
8 Potrošnja lijekova [tisak + e-dokument] / Većeslav Bergman. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2004.
9 Sigurna primjena lijekova : kako uočiti i prijaviti nuspojavu : uloga i važnost zdravstvenih radnika [tisak] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2002.
10 Sigurna primjena lijekova : kako uočiti i prijaviti nuspojavu : uloga i važnost zdravstvenih radnika [tisak + e-dokument] / Agencija za lijekove i medicinske proizvode. - 2. izd. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2007.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655