Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Brini o sebi, Budi dobro, Proživi COVID [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, [2021].
2 COVID i kriminalitet u 2020. : komentar pokazatelja sigurnosti u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2021.
3 Epidemije i pandemije [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ravnateljstvo civilne zaštite, [2022]. - (Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa : što je smanjenje rizika od katastrofa i zašto je važno?).
4 Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje u 2020. godini [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Jesenje. - Jesenje : Općina Jesenje, 2019.
5 Informacija o poduzetim mjerama Grada Krka u vrijeme trajanja epidemije COVID-19 [e-dokument] / Grad Krk, Gradonačelnik. - Krk : Grad Krk, 2020.
6 Izvješće Načelnice Stožera civilne zaštite Grada Delnica u vrijeme mjera uzrokovanih COVID-m 19 u periodu od veljače do prosinca 2020. godine [e-dokument] / Načelnica Stožera CZ Grada Delnica. - Delnice : Grad Delnice, 2021.
7 Izvješće Stožera civilne zaštite Grada Čabra u vrijeme mjera uzrokovanih COVID-m 19 u periodu od veljače do prosinca 2020. godine [e-dokument] / Grad Čabar. - Čabar : Grad Čabar, 2020.
8 Izvod iz Procjene rizika od velikh nesreća za područje Općine Gradina [e-dokument] / Općina Gradina. - Gradina : Općina Gradina, 2019.
9 Izvod iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Slavonski Šamac [e-dokument] / Načelnik Općine Slavonski Šamac. - Slavonski Šamac : Općina Slavonski Šamac, 2019.
10 Konačni prijedlog zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
11 Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora, NN-MU 004/2020).
12 Plan aktivnosti Grada Zagreba za provođenje Nacionalnog plana pripremljenosti za pandemiju gripe za razdoblje 2009.-2011. godina [e-dokument] / Grad Zagreb, Stožer zdravstva Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, Stožer zdravstva Grada Zagreba, 2009.
13 Plan djelovanja civilne zaštite [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2019.
14 Pravilnik o provedbi mjere pomoći na području Grada Varaždina - COVID-19, radi smanjenja negativnih utjecaja na ugostiteljstvo [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2021.
15 Pravilnik o provedbi mjere pomoći na području Grada Varaždina - COVID-19, radi smanjenja negativnih utjecaja na ugostiteljstvo dodjelom subvencija za plaćanje poreza za postavu ljetnih terasa na javnim površinama Grada Varaždina [e-dokument] / Grad Varaždin, Gradonačelnik. - Varaždin : Grad Varaždin, 2021.
16 Prijedlog nacionalnog plana pripremljenosti za pandemiju gripe [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/113] Sto trinaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-10-26] prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/245] Dvjesto četrdeset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-10] prilozi za raspravu).
18 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Općine Viljevo [e-dokument] / Općina Viljevo. - Viljevo : Općina Viljevo, 2021.
19 Procjena rizika od velikih nesreća (Općina Brestovac) [e-dokument] / Općina Brestovac. - Brestovac : Općina Brestovac, 2018.
20 Procjena rizika od velikih nesreća - Identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Općine Garćin [e-dokument] / IN konzalting d.o.o.. - Garčin : Općina Garčin, 2021.
21 Procjena rizika od velikih nesreća - Općina Breznica [e-dokument] / Vizor d.o.o.. - Varaždin : Općina Breznica, 2018.
22 Procjena rizika od velikih nesreća - Općina Petlovac [e-dokument] / Vizor d.o.o.. - Petlovac : Općina Petlovac, 2018.
23 Procjena rizika od velikih nesreća : Grad Buje - Buie [e-dokument] / Grad Buje - Buie. - Buje : Grad Buje - Buie, 2018.
24 Procjena rizika od velikih nesreća : Identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2022.
25 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Brodsko-posavske županije [e-dokument] / Brodsko-posavska županija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, [2020].
26 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Grada Slatine [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Slatine. - Slatina : Grad Slatina, 2018.
27 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Grada Orahovice [e-dokument] / Grad Orahovica. - Orahovica : Grad Orahovica, 2019.
28 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Općine Davor [e-dokument] / Općina Davor. - Davor : Općina Davor, 2021.
29 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Grada Lipika / IN KONZALTING d.o.o. - Lipik : Grad Lipik, 2021.
30 Procjena rizika od velikih nesreća : identifikacija, analiza, vrednovanje i obrada rizika od velikih nesreća za područje Grada Kutjeva [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Kutjeva. - Kutjevo : Grad Kutjevo, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655