Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Energetika [tisak] / stručni tim Goran Granić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-36-3.
2 Energetska ograničenja i energetske alternative Hrvatske [tisak] / autori Ognjen Čaldarović, Damir Pešut. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1993. - (Biblioteka Oikos ; knjiga 1). ISBN 953-6061-00-7.
3 Energetska statistika u ... [tisak + e-dokument] = Energy statistics ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2002- . - (Statistička izvješća). ISSN 1334-5834.
4 Energetske instalacije i obnova nakon ratnih razaranja : zbornik radova savjetovanja, Zagreb, 24-26. 04. 1996. [tisak] / Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Savez elektrotehničkih inženjera Hrvatske, 1996.
5 Energy sector development strategy of the Republic of Croatia [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
6 Energy strategy of the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, 2009.
7 Final Report - Croatia : Regional UNECE Project: Financing Energy Efficiency Investments for Climate Change Mitigation [e-dokument] / [authors: Željko Jurić, Branka Jelavić, Sandra Antešević, Marko Karan]. - Zagreb : Hrvoje Pozar Energy Institute, 2010.
8 Konačni prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - treće čitanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] Četrdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
11 Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
12 Prijedlog Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
13 Program provođenja strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/021] Dvadeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-13] : prilozi za raspravu).
14 Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske : nacrt [tisak] / autori Goran Granić... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske : Energetski institut Hrvoje Požar, 1889. [i.e. 1989]. ISBN 953-6474-25-5.
15 Studija gospodarenja mineralnim i energetskim sirovinama na području Virovitičko-podravske županije [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655