Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Europska energetska povelja - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj povelji, NN-MU 015/1997).
2 Memorandum o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.), NN-MU 009/2006).
3 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija - europski program za konkurentnost i inovacije (2007. - 2013.)" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija - europski program za konkurentnost i inovacije (2007. - 2013.)", NN-MU 011/2007).
4 Okvirni Sporazum o suradnji na području energetike i rudarstva [SFRJ - Mađarska] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
5 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u cilju jačanja sigurnosti opskrbe energijom, NN-MU 008/2011).
6 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji na cjevovodima za transport ugljikovodika koji prelaze preko zajedničke državne granice, NN-MU 007/2010).
7 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice - (Uredba o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u vezi građenja, korištenja, održavanja, rekonstrukcije i otklanjanja pogonskih smetnji električnih dalekovoda koji prelaze preko zajedničke državne granice, NN-MU 003/2010).
8 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o suradnji na izgradnji i korištenju plinovoda na državnom području Republike Hrvatske, NN-MU 005/2010).
9 Ugovor o energetskoj povelji - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj povelji, NN-MU 015/1997).
10 Ugovor o Energetskoj zajednici - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj zajednici, NN-MU 006/2006).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655