Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 25 godina iskustva u kreiranju bolje energetske i klimatske budućnosti [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2019].
2 25 Years of experience - Creating better energy and climate future [e-dokument] / Energy Institute Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2019].
3 Akcijski plan energetske strategije Grada Nove Gradiške [e-dokument] / Grad Nova Gradiška. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, [2020].
4 Akcijski plan energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za razdoblje 2022. - 2024. godine [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska županija, 2022.
5 Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Ludbrega [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2020.
6 Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Varaždina [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever. - Varaždin : Grad Varaždin, 2020.
7 Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Virovitice [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever. - Virovitica : Grad Virovitica, 2021.
8 Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zaboka [e-dokument] / Grad Zabok. - Zabok : Grad Zabok, 2022.
9 Akcijski plan energetski i klimatsko održivog razvitka Grada Pregradelan nabave Grada Pregrade za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2022.
10 Akcijski plan energetski održivog razvitka SEAP [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever i Grad Zadar. - Zadar : Grad Zadar, 2013.
11 Akcijski plan energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama Otok Korčula [e-dokument] = Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP / Altacon d.o.o. - Rijeka : Općina Lumbarda, 2021.
12 Akcijski plan energetskog održivog razvoja : Općina Grožnjan - Grisignana 2012 [e-dokument] / Općina grožnjan, Informo. - Grožnjan : Općina Grožnjan, 2012.
13 An important link in energy sector planning [e-dokument] / Energy Institute Hrvoje Požar. - Zagreb : Energy Institute Hrvoje Požar, [2008.].
14 Bijela knjiga : dodatak. Energija [tisak] = Energy / Povjerenstvo Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999.
15 Croatia : a prosperous country and society [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2011. ISBN 978-953-7622-21-3.
16 Drugi Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2013. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva ; Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2013.
17 EIHP 2014 : [brošura] [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, [2014].
18 EIHP : Energy Institute Hrvoje Požar : [brošura EIHP 2014] [e-dokument] / Hrvoje Požar Energy Institute. - Zagreb : Hrvoje Požar Energy Institute, [2014].
19 Energetika [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori između Republike Hrvatske i Europske unije : o čemu se pregovara?).
20 Energetika [tisak] / stručni tim Goran Granić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-36-3.
21 Energetska ograničenja i energetske alternative Hrvatske [tisak] / autori Ognjen Čaldarović, Damir Pešut. - Zagreb : Agencija za posebni otpad - APO, 1993. - (Biblioteka Oikos ; knjiga 1). ISBN 953-6061-00-7.
22 Energetska strategija Grada Nove Gradiške [e-dokument] / ECO SOLUTIONS d.o.o.. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, [2020].
23 Energetske instalacije i obnova nakon ratnih razaranja : zbornik radova savjetovanja, Zagreb, 24-26. 04. 1996. [tisak] / Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Savez elektrotehničkih inženjera Hrvatske, 1996.
24 Energija budućnosti : obnovljivi izvori energije [e-dokument] / Agencija za promicanje izvoza i ulaganja. - Zagreb : Agencija za promicanje izvoza i ulaganja, [2009].
25 Energija u Hrvatskoj ... : godišnji energetski pregled = Energy in Croatia ... : annual energy report [tisak + e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 1993-2011 . ISSN 1847-0602. NE IZLAZI VIŠE!.
26 Energija u Hrvatskoj ... : godišnji energetski pregled [e-dokument] = Energy in Croatia ... : annual energy report / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012- . ISSN 1847-0602.
27 Energija u Hrvatskoj ... : godišnji energetski pregled [e-dokument] = Energy in Croatia ... : annual energy report / Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, 2015- .
28 Energija u Hrvatskoj ... : kratki pregled [e-dokument] = Energy in Croatia ... : brief report / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2007-2011 . ISSN 1847-0823. NE IZLAZI VIŠE!.
29 Energija u Hrvatskoj 2005. : kratki pregled = Energy in Croatia 2005 : brief report [tisak + e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2006. ISBN 978-953-96311-8-3.
30 Energija u Hrvatskoj 2006. : kratki pregled [e-dokument] = Energy in Croatia 2006 : brief report / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2007. ISBN 978-953-7509-04-0.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655