Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Energy sector in Croatia [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2017].
2 Europska energetska povelja - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj povelji, NN-MU 015/1997).
3 HEP Vjesnik [tisak + e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 1995- . ISSN 1332-5310.
4 Izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu i Ostvarenje proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2006. godinu / [Hrvatska energetska regulatorna agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
5 Izvješće o stanju i provedbi investicija u energetskom sektoru : za razdoblje ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija. - Zagreb : Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija, 2012- .
6 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2008. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog privremenog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2008. godine : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
8 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u... [e-dokument] = Short-term indicators of energy statistics in... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
9 Kratkoročni pokazatelji energetske statistike u..., prvi rezultati [e-dokument] = Short-term indicators of energy statistics in... first results / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
10 Memorandum o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.) - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Hrvatske i Europske zajednice u sudjelovanju Hrvatske u višegodišnjem programu Zajednice u području energije: "Inteligentna energija u Europi" (2003. - 2006.), NN-MU 009/2006).
11 Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija - europski program za konkurentnost i inovacije (2007. - 2013.)" - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija - europski program za konkurentnost i inovacije (2007. - 2013.)", NN-MU 011/2007).
12 Održivi razvoj 2007. [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2008].
13 Održivi razvoj : poslovna politika i ustroj poslova zaštite prirode i okoliša : temeljni pokazatelji : najvažnija ostvarenja u 2008. godini (u društvima HEP grupe) [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2009].
14 Održivi razvoj : poslovna politika i ustroj poslova zaštite prirode i okoliša : usklađivanje sa zakonodavstvom EU : temeljni pokazatelji okoliša : najvažnija ostvarenja u područjima i pogonima HEP grupe u 2010. godini [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2011].
15 Održivi razvoj : poslovna politika i ustroj poslova zaštite prirode i okoliša : usklađivanje sa zakonodavstvom EU : temeljni pokazatelji : najvažnija ostvarenja u 2009. godini [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2010].
16 Plan poslovanja za razdoblje od 2020 - 2022. godine [e-dokument] / Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.. - Zagreb : Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., [2020].
17 Plan poslovanja za razdoblje od 2021 - 2023. godine [e-dokument] / Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.. - Zagreb : Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., [2020].
18 Poslovni plan za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.. - Zagreb : Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., 2021-.
19 Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije [e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
20 Prijedlog programa subvencioniranja razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u nacionalnoj plovidbi u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/22] Dvadeset druga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-10-30] prilozi za raspravu).
21 Prijedlog zakona o regulaciji energetskih djelatnosti, s Konačnim prijedlogom Zakona / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
22 Sustainable development 2007. [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2008].
23 Sustainable development : policy and organization of nature and environmental protection function : harmonization with the EU legislation : basic indicators : major achievements in 2009 [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2010].
24 Sustainable development : policy and organization of nature and environmental protection function : harmonization with the EU legislation : basic environmental indicators : activities and achievements in HEP group areas and plants in 2010 [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2011].
25 Sustainable development : policy and organization of nature and environmental protection function : basic indicators : major achievements in 2008 (by HEP Group companies) [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, [2009].
26 Ugovor o energetskoj povelji - (Zakon o potvrđivanju Ugovora o Energetskoj povelji, NN-MU 015/1997).
27 Đuro Đaković Industria y Energía [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, [2015.].
28 Đuro Đaković Industrija i Energetika [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, [2015.].
29 Đuro Đaković Industry and Energetics [e-dokument] / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, [2015.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655