Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Aktivnosti i usluge Komore Zagreb [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Komora Zagreb. - Zagreb : HGK - Komora Zagreb, [2009.].
2 Die Republik Kroatien : 1996 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 1996.
3 Die Republik Kroatien : 1998 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 1998.
4 Die Republik Kroatien : 1999 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 1999.
5 Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa [e-dokument] / Mate Rosan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 32). ISSN 1334-0085.
6 Izvješće o radu za 2011. godinu : sektori/ centri/ sudovi [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].
7 Kako do EU fondova? : 150 pitanja gospodarstvenika s odgovorima [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora ; pripremio Euro info komunikacijski centar Zagreb. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008.
8 Obrazovanje u službi i za potrebe gospodarstva i tržišta rada [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac. - Karlovac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2007.
9 Popis stanovništva 1991. Aktivno stanovništvo u zemlji koje obavlja zanimanje, prema području djelatnosti, po naseljima [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1994.
10 Program rada Upravnog odjela za turizam Istarske županije za 2022. godine [e-dokument] / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
11 Republica de Croacia [tisak] / Camera de Comercio Croata. - Zagreb : Camera de Comercio Croata, 2002.
12 Republica de Croacia [tisak] / Camera de Comercio Croata. - Zagreb : Camera de Comercio Croata, 2008.
13 Republik Kroatien ... : [brošura] [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2011- . ISSN 1846-9191.
14 Republik Kroatien : 2001 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2001.
15 Republik Kroatien : 2002 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2002.
16 Republik Kroatien : 2003 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2003.
17 Republik Kroatien : 2004 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2004.
18 Republik Kroatien : 2006 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2006.
19 Republik Kroatien : 2008 [tisak] / Kroatische Wirtschaftskammer. - Zagreb : Kroatische Wirtschaftskammer, 2008.
20 Republika Hrvatska ... : [brošura] [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2009- . ISSN 1846-9205.
21 Republika Hrvatska : 2007. : brošura [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007.
22 Republika Hrvatska : 2008. : brošura [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008.
23 Republique de Croatie : 2002 [tisak] / Chamber d'Economie de Croatie. - Zagreb : Chamber d'Economie de Croatie, 2002.
24 Respublika Horvatija : 2002 [tisak] / Horvatskaja hozjajstvenaja palata. - Zagreb : Horvatskaja hozjajstvenaja palata, 2002.
25 Respublika Horvatija : 2010 [tisak] / Horvatskaja hozjajstvenaja palata. - Zagreb : Horvatskaja hozjajstvenaja palata, 2010.
26 Sažeci izvješća o radu za 2011. godinu : sektori/ centri/ sudovi [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2012.].
27 Sažeci izvješća o radu za 2013. godinu : sektori/ centri/ sudovi [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2014].
28 Sažeci Plana rada za 2014. godinu : sektori/ centri/ sudovi [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2013.
29 Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica [e-dokument] / Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2011.].
30 Services and activities [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, Zagreb Chamber, [2009?].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655