Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Coherence of Business Cycles and Economic Shocks between Croatia and Euro Area Member States [e-dokument] / Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Rafael Ravnik. - Zagreb : Croatian National Bank, 2017. - (CNB working papers ; 53).
2 Informacija o gospodarskim kretanjima [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2012]- . ISSN 1334-0042 (online).
3 Informacija o gospodarskim kretanjima i prognozama : [bilten] [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2012]- .
4 Information on economic trends [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2016]- . ISSN 1334-0050 (online).
5 Novi kompozitni indikatori za hrvatsko gospodarstvo : prilog razvoju domaćeg sustava cikličkih indikatora [tisak + e-dokument] / Saša Cerovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. - (HNB Istraživanja ; 16).
6 Usklađenost poslovnih ciklusa i ekonomskih šokova između Hrvatske i država europodručja [e-dokument] / Karlo Kotarac, Davor Kunovac, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Istraživanja ; 51). ISSN 1334-0077 (online).
7 Uvođenje kompozitnog indikatora cikličkog sistemskog rizika u Hrvatskoj : mogućnosti i ograničenja [e-dokument] / Tihana Škrinjarić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022. - (HNB Istraživanja).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655