Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2002. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2002.
2 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2003. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2003.
3 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2005. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2005.
4 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2006. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
5 Analiza financijskih rezultata poduzetnika Republike Hrvatske u 2007.godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
6 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po 緐panijama u 2005. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
7 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po 緐panijama u 2006. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2006.
8 Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika po 緐panijama u 2007. godini : prema obra餰nim podacima godi筺jih financijskih izvje箃aja zaprimljenih u Registar godi筺jih financijskih izvje箃aja [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2008.
9 Analiza osnovnih financijskih rezultata poduzetnika Osje鑛o-baranjske 緐panije za razdoblje ... mjeseca ... g. [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Osijek. - Osijek : Hrvatska gospodarska komora, 畊panijska komora Osijek, 2003- .
10 ESS smjernice o desezoniranju [tisak + e-dokument] / preveo i priredio Mladen Krulik. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2011.
11 EU u brojkama [e-dokument] = EU in numbers / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2014.
12 Godi筺ji provedbeni plan statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske ... godine [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2012- .
13 Informacija o poslovanju poduzetnika Republike Hrvatske u razdoblju sije鑑nj-lipanj 2002. godine : prema podacima statisti鑛ih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2002.
14 Informacija o poslovanju poduzetnika Republike Hrvatske u razdoblju sije鑑nj-lipanj 2003. godine : prema podacima statisti鑛ih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2003.
15 Informacija o poslovanju poduzetnika Republike Hrvatske u razdoblju sije鑑nj-lipanj 2004. godine : prema podacima statisti鑛ih izvje箃aja ; Informacija o poslovanju poduzetnika Republike Hrvatske u razdoblju sije鑑nj-rujan 2004. godine : prema podacima statisti鑛ih izvje箃aja [tisak] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2004.
16 Istra緄vanja o poslovnim o鑕kivanjima, OECD 2003. : priru鑞ik [tisak] / preveli i priredili Monika Bo筺jak... [et al.]. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2007. ISBN 953-6667-90-8.
17 Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. godine [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/099] Devedeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-09-08] prilozi za raspravu).
18 Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. godine / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta ; Dr綼vni zavod za statistiku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
19 Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2005. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
20 Izvje规e o izvr筫nju Programa statisti鑛ih istra緄vanja Republike Hrvatske za 2003. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
21 Mjese鑞o statisti鑛o izvje规e teku鎖h gospodarskih kretanja [e-dokument] / Ured dr綼vne uprave u Zadarskoj 緐paniji, Slu綽a za gospodarstvo. - Zadar : Ured dr綼vne uprave u Zadarskoj 緐paniji, 2005- .
22 Modelling inflation in Croatia [e-dokument] / Maru筴a Vizek and Tanja Broz. - Zagreb : Institute of Economics, 2007. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 0703).
23 Osnovni strukturno-poslovni pokazatelji poduze鎍 u... : privremeni podaci [e-dokument] = Basic structural business indicators of enterprises,... : provisional data / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2015- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
24 Prijedlog godi筺jeg provedbenog plana Programa statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Dr綼vni zavod za statistiku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
25 Prijedlog godi筺jeg provedbenog plana Programa statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske za 2007. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine, Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine, Prijedlog programa statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
27 Program statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2004. - 2007. [tisak + e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2003.
28 Program statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2013.-2017. [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2013.
29 Program statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2018.-2020. [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2018.
30 Programme of statistical activities of the Republic of Croatia 2013 - 2017 [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655