Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Croatian economic survey [tisak] / Institute of Economics, Ministry of Finance. - Zagreb : Institute of Economics : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 1994- . ISSN 1330-4860.
2 Deset godina tranzicije : središnje bankarstvo u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim državama (uključujući baltičke države) [tisak + e-dokument] / Warren Coats, Marko Škreb. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. - (HNB Pregledi ; 12). ISSN 1332-2168.
3 Diplomacy and business development in countries in transition : International Conference, Dubrovnik, Croatia, 11-12 October 2002 [tisak] / editors Petar Turčinović, Zoran Pičuljan. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 2003. - (Diplomatic Academy year-book ; No. 1/2003, vol.5). ISSN 1332-0467.
4 Does Croatia need risk-based deposit insurance premia? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 10).
5 Does stabilization work the same way in transition economies as in market economies? [tisak + e-dokument] / Evan Kraft. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1996. - (NBC working papers ; 3).
6 Economic diplomacy in countries in transition : International Conference, Dubrovnik, Croatia, 5-6 October 2001 [tisak] / editors Mladen Andrlić, Ljiljana Pancirov ; Central European Initiative. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 2002. - (Diplomatic Academy year-book ; No. 1/2002, vol.4). ISSN 1332-0467.
7 Economic transition in Croatia : an insider's view [tisak] / Marko Škreb. - Zagreb : Croatian National Bank, 1998. - (NBC surveys ; 11).
8 Exchange rate and output in the aftermath of the great depression and during the transition period in Central Europe [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 4).
9 Gospodarski glasnik Karlovačke županije [e-dokument] / HGK-Županijska komora Karlovac. - Karlovac : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac, 2008- . ISSN 1332-9413.
10 How can Croatia's deposit insurance system be improved [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 11).
11 Hrvatska u drugoj fazi tranzicije : 1994.-1999. [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Boris Vujčić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000. - (HNB Istraživanja ; 4).
12 Iskustvo tranzicije u Hrvatskoj : pogled iznutra [tisak] / Marko Škreb. - Zagreb : Hrvatska Narodna banka, 1998. - (NBH pregledi ; 10).
13 Izvješće o socijalnim aspektima privatizacijskih projekata [tisak] / pripremio MSI i Vlada Republike Hrvatske, Ured za socijalno partnerstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za socijalno partnerstvo, 2002.
14 Izvješće o tijeku i rezultatima pretvorbe društvenih poduzeća [tisak + e-dokument] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1995.
15 Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 15).
16 Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Istraživanja ; 15).
17 Makroekonomija [tisak] / urednik Željko Lovrinčević. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2002. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-31-2.
18 Nacionalna konferencija: Mladi i društvo u tranziciji : Bjelolasica, 2.-4. lipnja 2005. [tisak] = National conference: Youth and society in transition : Bjelolasica, 2-4 June 2005 / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2005. ISBN 953-99892-2-1.
19 Odrazi Četvrte dubrovačke konferencije o tranzicijskim zemljama [tisak] / Igeta Drinovac, Katja Gatin. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1998. - (NBH pregledi ; 12).
20 Osvrt na dosadašnje rezultate privatizacijske politike i smjernice za budućnost [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2002.
21 Očitovanje Hrvatskog fonda za privatizaciju na Izvješće Državnog ureda za reviziju o provedenoj reviziji pretvorbe i privatizacije, izvješće o pokrenutim postupcima i poduzetim radnjama, te podaci o gotovinskim plaćanjima za kupnju dionica i udjela kao i izdavanju suglasnosti za zalaganje imovine / [Hrvatski fond za privatizaciju, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] Šesnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
22 Post-communist welfare capitalisms: bringing institutions and political agency back in [tisak] / Alfio Cerami and Paul Stubbs. - Zagreb : Institute of Economics, 2011. - (Radni materijali EIZ-a = EIZ working papers ; 1103).
23 Pregled važnijih događaja u Hrvatskoj u 1998. godini [tisak] / HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija. - Zagreb : HINA, 1998.
24 Pregled važnijih događaja u Hrvatskoj u 1999. godini [tisak] / HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija. - Zagreb : HINA, 1999.
25 Privatizacija : put u zdravije gospodarstvo [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 2002.
26 Privatizacija [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1995-1998. NE IZLAZI VIŠE!.
27 Robni izvoz Hrvatske u usporedbi s članicama EU10 [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2019.
28 Sporazum o osnivanju Europske banke za obnovu i razvoj - (NN-MU 004/1993).
29 Sporazum o zajmu za Projekt razvoja tržišta kapitala između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitala, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 009/1996).
30 Sporazum o zajmu za Projekt tehničke pomoći između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt tehničke pomoći, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, NN-MU 008/1996).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655