Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
2 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
3 Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čile o prevenciji i kontroli zlouporabe i nedopuštene trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
4 Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji i uzajamnoj pomoći u katastrofama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/04] Četvrta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-02-25 / 2004-03-05] : prilozi za raspravu).
5 Pregled bilateralnih međunarodnih ugovora Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo vanjskih poslova. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske, 1999.
6 Prijedlog deklaracije o potpori hrvatsko-mađarskoj kandidaturi za organizaciju Europskog nogometnog prvenstva UEFA Euro 2012. godine. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/15] Petnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-06-29 / 2005-07-15] : prilozi za raspravu).
7 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Arapske Republike Egipat o suradnji u području borbe protiv kriminala [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
8 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Norveške o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak i/ili boravak nezakonit [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
9 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Projekt "Integralni razvoj lokalne zajednice", s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/15] Petnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-06-29 / 2005-07-15] : prilozi za raspravu).
10 Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt izgradnje obalne infrastrukture Luke Dubrovnik, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/15] Petnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-06-29 / 2005-07-15] : prilozi za raspravu).
11 Prijedlog zakona o potvrđivanu Okvirnog sporazuma između Republike Hrvatske i Europske zajednice s općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima zajednice [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655