Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza duga insolventnih pravnih osoba - stanje 31. 12. 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
2 Analiza strukture kapitala poduzeća na osnovi kunskog i deviznog duga [e-dokument] / Martin Pintarić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 55). ISSN 1334-0077 (online).
3 Hrvatska: ustrajni problemi : drugo tromjesečno izvješće [e-dokument] / Bečki institut za međunarodne ekonomske studije. - Zagreb : Ured predsjednika Republike, 2001.
4 Informacija o neizvršenim osnovama za plaćanje poslovnih subjekata za prosinac 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
5 Izvješće o godišnjem popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara, novčanih sredstava te obaveza i potraživanja u općini Bebrina sa stanjem 31. prosinca 2019. godine [e-dokument] / Općina Bebrina. - Bebrina : Općina Bebrina, 2020.
6 Izvješće o problematici zaduženosti građana kreditima u švicarskim francima i prijedlozima mjera za olakšavanje položaja dužnika u švicarskim francima na temelju zaključka Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015.
7 Koje kredite uzimamo? Mikroanaliza duga hrvatskih kućanstava [e-dokument] / Mate Rosan, Krunoslav Zauder. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Istraživanja ; 67).
8 Konačni prijedlog zakona o obveznim odnosima [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/064] Šezdeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-02-03] : prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog zakona o obveznim odnosima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog Zakona o potrošačkom kreditiranju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
11 Konačni prijedlog zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] Šesnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
12 Kratka analiza blokiranih pravnih osoba 120 i više dana - po županijama 30.6.2020. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
13 Kvaliteta kredita po djelatnostima - trendovi (ne)naplativih potraživanja [tisak] / Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Hrvatske gospodarske komore, Odjel za makroekonomske analize. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2017.
14 Macroprudential Analysis [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005- . ISSN 1845-5972.
15 Makrobonitetna analiza [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005- . ISSN 1845-5980.
16 Nacrt konačnog prijedloga zakona o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/093] Devedeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-07-22] prilozi za raspravu).
17 Nacrt prijedloga Zakona o potrošačkom kreditiranju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/83] Osamdesettreća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-21] prilozi za raspravu).
18 Odluka o davanju prethodne suglasnosti direktoru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, za otpis dugovanja bolničkih zdravstvenih ustanova koje, u razdoblju od 1. siječnja 2007. do 31. ožujka 2008. godine, nisu u potpunosti izvršile ugovorenu zdravstvenu zaštitu : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/35] Tridesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-17] prilozi za raspravu).
19 Odluka o otpisu duga građanima [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Kraljevec na Sutli. - Kraljevec na Sutli : Općina Kraljevec na Sutli, 2015.
20 Pregled dospjelih neizvršenih osnova potrosača - po gradovima i županijama 31.10.2020. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
21 Pregled dospjelih neizvršenih osnova potrosača - po gradovima i županijama 31.12.2021. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
22 Pregled dospjelih neizvršenih osnova potrosača po vjerovnicima i ročnosti 31.12.2021. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
23 Pregled neizvršenih osnova pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu djelatnost, promatrano po županijama i po djelatnostima - stanje 31. 10. 2020. [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
24 Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 09.11.2018. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
25 Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 1.12.2017. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2017.
26 Pregled zbirnih podataka iz sustava predstečajnih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 11.12.2020 godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2020.
27 Pregled zbirnih podataka iz sustava predstojećih nagodbi za razdoblje od 1.10.2012. do 6.5.2016. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2016.
28 Pregled zbirnih podataka iz Sustava provedbe Stečaja potrošača za razdoblje od 1.1.2016. do 12.11.2018. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
29 Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije [e-dokument] / Ana Martinis, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Istraživanja ; 52). ISSN 1334-0077 (online).
30 Prijedlog zakona o obveznim odnosima : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/054] Pedeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-12-02] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655