Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Arhivistika za djelatnike u pismohranama [tisak] / priredili Josipa Paver, Davor Eržišnik. - Zagreb : Arhiv Hrvatske : Savez arhivskih radnika Hrvatske, 1992. - (Serija Priručnici).
2 Arhivski vjesnik [tisak] = Bulletin d'archives / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1991- . ISSN 0570-9008.
3 Bilten Arhiva Hrvatske [tisak] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1989-1997 . ISSN 0353-4960 (YU ISSN) ; 1330-4178. NE IZLAZI VIŠE!.
4 Brodski dnevnik [tisak] / Državni hidrografski institut. - Split : Državni hidrografski institut, [1998]. ISBN 86-7033-005-9.
5 CADIAL : Computer Aided Document Indexing for Accessing Legislation [e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2009.
6 CADIAL [tisak + e-dokument] - Zagreb : HIDRA - Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, 2009.
7 DAMIR : Digitalni Arhiv Mrežnih IzvoRa RH [e-dokument] / Ana Garvas Delić, Tamara Horvat. - Zagreb : Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija - HIDRA, 2007.
8 Dnevnik stroja [tisak] / Državni hidrografski institut. - Split : Državni hidrografski institut, [1998]. ISBN 86-7033-006-7.
9 Dokumentacija - Bibliografske bilješke - Sadržaj , oblik i struktura (ISO 690:1987) [tisak] = Documentation - Bibliographic references - Content, form and structure (ISO 690:1987) = Documentation - Références bibliographiques - Contenu, forme et structure (ISO 690:1987) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 690).
10 Dokumentacija - Hrpteni naslovi knjiga i drugih publikacija (ISO 6357:1985) [tisak] = Documentation - Spine titles on books and other publications (ISO 6357:1985) = Documentation - Titres de dos des livres et autres publications (ISO 6357:1985) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 6357).
11 Dokumentacija - Kazalo u periodičnim publikacijama (ISO 18:1981) [tisak] = Documentation - Contents list of periodicals (ISO 18:1981) = Documentation - Sommaire des périodiques (ISO 18:1981) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 18).
12 Dokumentacija - Metode analize dokumenata, određivanje njihovih predmeta i odabira indeksnih naziva (ISO 5963:1985) [tisak] = Documentation - Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms (ISO 5963:1985) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5963).
13 Dokumentacija - Natpisi mikrofiša monografija i serijskih publikacija (ISO 5123:1984) [tisak] = Documentation - Headers for microfiche of monographs and serials (ISO 5123:1984) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5123).
14 Dokumentacija - Načela bibliografskog redanja (ISO 7154:1983) [tisak] = Documentation - Bibliographic filing principles (ISO 7154:1983) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7154).
15 Dokumentacija - Oblikovanje disertacija i sličnih dokumenata (ISO 7144:1986) [tisak] = Documentation - Presentation of theses and similar documents (ISO 7144:1986) = Documentation - Présentation des théses et documents assimilés (ISO 7144:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7144).
16 Dokumentacija - Obrojčivanje razdjela i podrazdjela u pisanim dokumentima (ISO 2145:1978) [tisak] = Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents (ISO 2145:1978) = Documentation - numération des divisions et subdivisions dans les documents écrits (ISO 2145:1978) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1999. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2145).
17 Dokumentacija - Sažeci za publikacije i dokumentaciju (ISO 214:1976) [tisak] = Documentation - Abstracts for publications and documentation (ISO 214:1976) = Documentation - Analyse pour les publications et la documentation (ISO 214:1978) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 214).
18 Dokumentacija - Uobličavanje periodičnih publikacija (ISO 8:1977) [tisak] = Documentation - Presentation of periodicals (ISO 8:1977) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 8).
19 Dokumentacija - Uobličavanje podataka o naslovu serijske publikacije (ISO 7275:1985) [tisak] = Documentation - Presentation of title information of series (ISO 7275:1985) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7275).
20 Dokumentacija - Uobličavanje prijevoda (ISO 2384:1977) [tisak] = Documentation - Presentation of translations (ISO 2384:1977) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 2384).
21 Dokumentacija - Uobličavanje priloga u periodičkim i drugim serijskim publikacijama (ISO 215:1986) [tisak] = Documentation - Presentation of contributions to periodicals and other serials (ISO 215:1986) = Documentation - Présentation des articles de périodiques et autres publications en série (ISO 215:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 215).
22 Dokumentacija - Uobličavanje teza i sličnih dokumenata (ISO 7144:1986) [tisak] = Documentation - Presentation of theses and similar documents (ISO 7144:1986) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7144).
23 Dokumentacija i informacije - Rječnik (ISO 5127:2001) [tisak] = Documentation and information - Vocabulary (ISO 5127:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5127).
24 Financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije (Program kreditiranja pripreme projektne i ostale investicijske dokumentacije) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
25 Fontes : izvori za hrvatsku povijest [tisak] / Hrvatski državni arhiv. - Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997- . ISSN 1330-6804.
26 Glasnik arhiva Slavonije i Baranje [tisak] = Herald of the Archives of Slavonia and Baranya / Državni arhiv u Osijeku. - Osijek : Državni arhiv, 1991- . ISSN 0353-5223.
27 Građa i prilozi za povijest Dalmacije [tisak] / Državni arhiv u Splitu. - Split : Državni arhiv u Splitu, 1990- . ISSN 0351-4307.
28 Informacija o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / Osječko-baranjska županija, Skupština. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 2019.
29 Informacije i dokumentacija - Zahtjevi za postupke i materijale za uvez koji se koriste u proizvodnji knjiga (ISO 11800:1998) [tisak] = Information and documentation - Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books (ISO 11800:1998) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11800).
30 Informacije i dokumentacija - Arhivski papir - Zahtjevi za postojanost i trajnost (ISO 11108:1996) [tisak] = Information and documentation - Archival paper - Requirements for permanence and durability (ISO 11108:1996) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 11108).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655