Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Dohodovna i cjenovna elastičnost hrvatske robne razmjene - analiza panel-podataka [tisak] / Vida Bobić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istraživanja ; 29). ISSN 1334-0077 (online).
2 Income distribution in Croatia: what do the household budget survey data tell us? [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2005. - (Occasional paper ; no. 26).
3 Inequality in Croatia in the period from 1973 to 1998 [e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Institute of Public Finance, 2003. - (Occasional paper ; no. 17).
4 Konvergencija razina cijena: Hrvatska, tranzicijske zemlje i EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Istraživanja ; 15).
5 Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi = Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information on Income Derived through Digital Platforms - (Odluka o objavi Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o dohotku ostvarenom putem digitalnih platformi, NN-MU 006/2023).
6 Nacionalni računi metode i izvori [tisak] / priredila Milenka Crnogorac. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2001. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 90). ISBN 953-6667-28-2.
7 Oporezivanje primitaka od osiguranja [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2012]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 166).
8 Sustavni pristup sastavljanju nacionalnih računa : tehnički izvještaj : priručnik za nacionalne račune [tisak] / prevela i priredila Andrea Brumnić. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2004. ISBN 953-6667-58-4.
9 Uredba o indeksu razvijenosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/54] Pedesetčetvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-29] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655