Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2016- .
2 Godi筺ji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika te biv筰h nositelja stanarskog prava za 2014. godinu [e-dokument] / Dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014.
3 Godi筺ji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu [e-dokument] / Dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014.
4 Godi筺ji plan stambenog zbrinjavanja za 2019. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2019.
5 Godi筺ji plan stambenog zbrinjavanja za 2020. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2020.
6 Godi筺ji plan stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2022.
7 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2007. [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/14] 萫trnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-10] prilozi za raspravu).
8 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2006. do 31.12.2006. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/223] Dvjesto dvadeset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-22] prilozi za raspravu).
9 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2005. do 31.12.2005 [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/164] Sto 筫zdeset 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-02] prilozi za raspravu).
10 Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2004. do 31.12.2004. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/088] Osamdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-06-30] prilozi za raspravu).
11 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2003. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
12 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] 〆snaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
13 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje 0d 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2006. godine / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
14 Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2007. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
15 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2002. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/041] 萫trdeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-24] : prilozi za raspravu).
16 Kona鑞i prijedlog zakona o podru鑚ima posebne dr綼vne skrbi [e-dokument] / [Ministarstvo regionalnog razvoja, 箄marstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
17 Odluka o prijenosu prava upravljanja stanovima u vlasni箃vu Republike Hrvatske s Ministarstva obrane na Ministarstvo branitelja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2015.
18 Okvirni sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja - (Zakon o potvr餴vanju Okvirnog sporazuma izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, NN-MU 003/2014).
19 Polugodi筺je izvje规e o provedbi Provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2022-.
20 Poslovnik o radu stambene komisije Ministarstva branitelja za razdoblje [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2013.
21 Prijedlog zakona o podru鑚ima posebne dr綼vne skrbi [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/27] Dvadesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-06-20] prilozi za raspravu).
22 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Okvirnog ugovora o zajmu za Projekt 1435 (2002) odr緄vi povratak prognanika i izbjeglica - povrat imovine i stambeno zbrinjavanje, izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
23 Program demografskih mjera za rje筧vanje stambenog pitanja mladih obitelji na podru鑚u grada Vrlike [e-dokument] / Grad Vrlika. - Vrlika : Grad Vrlika, 2021.
24 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih na podru鑚u Op鎖ne Peteranec u 2022. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec, Op鎖nsko vije鎒. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2022.
25 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih na podru鑚u Op鎖ne Peteranec u 2023. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec, Op鎖nsko vije鎒. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2023.
26 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru鑚u Opdine Hlebine u 2020. godini [e-dokument] / Op鎖na Hlebine, Op鎖nsko vije鎒. - Hlebine : Op鎖na Hlebine, 2020.
27 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru鑚u Op鎖ne Davor [e-dokument] / Op鎖nsko vije鎒 Op鎖ne Davor. - Davor : Op鎖na Davor, 2020.
28 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru鑚u Op鎖ne Gunja [e-dokument] / Op鎖na Gunja. - Gunja : Op鎖na Gunja, [2021].
29 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru鑚u Op鎖ne Kalinovac [e-dokument] / Op鎖na Kalinovac. - Kalinovac : Op鎖na Kalinovac, 2022.
30 Program mjera za poticanje rje筧vanja stambenog pitanja mladih obitelji na podru鑚u Op鎖ne Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Op鎖na Peteranec, Op鎖nsko vije鎒. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655